The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Czech Mathematics & Statistics Translation Glossary

English term Czech translation
(reverse) coding opačné škálování
as a function of... v závislosti na... = jako funkce (čeho)
Entered by: Pavel Prudký
by some powers of ten o několik řádů
enumeratives and calculus based search techniques enumerativní a deterministické metody vyhledávání
Entered by: Marek Buchtel
Evaluate equations/formulas given values of the variables and solve problems by Dosadit hodnoty do rovnic/vzorců pro konkrétní hodnoty proměnných a využít je k řešení úlohy
Entered by: Pavel Prudký
FAS: Full Analysis Set FAS: analýza celého souboru
Entered by: Jana Černá
floating point representation system systém reprezentace plovoucí desetinné čárky
gradient směrnice
Entered by: Pavel Prudký
intesections průsečíky
Entered by: Pavel Prudký
inverse square law zákon nepřímé závislosti na čtverci vzdálenosti
Entered by: Sarka Rubkova
linear regression lineární regrese
Entered by: Ivan Šimerka
logged zlogaritmovány
long right tail dlouhý (pravý) chvost
Entered by: Ivan Šimerka
partialling vyloučení (vlivu)
Entered by: Pavel Prudký
percent correct procento správných odpovědí
population-weighted values populačně vážené hodnoty
Entered by: Pavel Blann
Power - CA correlation síla (testu)
shattering atomizace
Entered by: Ivan Šimerka
subset analysis analýza podmnožin
suspended judgment odložený soud
Entered by: Ales Horak

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search