The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Dutch Accounting Translation Glossary

English term Dutch translation
account charges toeslagen
accounting close maandafsluiting
Accounting parent moederbedrijf om boekhoudkundige redenen
accounting policy grondslagen voor de verslaglegging
accounts payable / accounts receivable crediteuren/debiteuren
accounts receivable - trade, net handelsdebiteuren, netto
Entered by: Willemijn Biemond
accrual accounting transactieboekhouding
accrual assessment beoordeling overlopende posten
acid test ratio acid test ratio, quick ratio
acquisitions acquisities
Adjusted Current Earnings (ACE) Bijgestelde Lopende Inkomsten
Allowance alimentatie
Apply to pas toe op ....
Auto-invoice-pending in afwachting van een automatische factuur
bill-of-cost Kostenafrekening
Entered by: Robert Rietvelt
billable invoice verkoopfactuur
Entered by: Erwin van Wouw
billing company factoring-bedrijf
book leverage schuldratio
Entered by: Kitty Brussaard
Cap CAP (Capitalization Rate) (onvertaald laten)
capital projects investeringsprojecten
cash flow forecasts vooruitzichten kasstroom
cash-flow performantiecapaciteit her vermogen kasstroom gelden te generen
cash-return/cash-rate opbrengst liquide middelen / liquiditeitscoëfficiënt
Entered by: GertV
Certified Financial Manager financieel manager, gecertificeerd financieel manager
Entered by: Jack den Haan
Certified Management Accountant bedrijfsadministrateur, gecertificeerd bedrijfsadministrateur
Entered by: Jack den Haan
Chart of general ledger grootboekrekeningschema
Entered by: Jack den Haan
Client Representation letter bevestigingsbrief
comprehensive loss verlies in uitgebreide zin
contributed surplus niet-operationele inkomsten
Entered by: vic voskuil
deferred finance uitgestelde betaling
Deposits Payable verschuldigde aanbetalingen / waarborgsommen
Entered by: Albert Stufkens
diverted ontrokken / naar elders (om)geleide
draws invoices opnamefacturen
Entrusted savings accounts toevertrouwde spaargelden
fixed asset clearing verrekening vaste activa
foodcosting spreadsheet kostprijsberekeningsoverzicht / overzicht kostprijsberekening
fronting fee afgehouden premie
G/L only receipt enkel te ontvangen in/via grootboek
Entered by: Evert DELOOF-SYS
generally accepted accounting principles algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen
hive-up overheveling
Entered by: Max Nuijens
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search