The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Hungarian Mathematics & Statistics Translation Glossary

English term Hungarian translation
(error/alpha) spending function hibaelosztási függvény / alfaelosztásos függvény
Entered by: József Lázár
4 Parameter Logistic Curve (4PLC) fit data reduction method 4-paraméteres logisztikus görbeillesztési adatredukciós módszer/eljárás
95% confidence intervals non-adjusted for multiplicity and exploratory statistics. a 95%-os konfindencia intervallumok nincsenek multiplicitáshoz és feltáró statisztikához igazítva
Entered by: Katalin Szilárd
along the curvilinear function a görbe vonalú függvény mentén
applicative array applikatív tömb
BarWhisker Chart, bar and whisker chart oszlopdiagram szélsőérték-jelöléssel
bias weight súlyozási torzítás
Entered by: JANOS SAMU
Boolean operator Boole-operátor
capability accuracy előállítási/gyártási pontosság
confounding variable zavaró változó
consistent and graded relationship konzisztens és arányos kapcsolat
constraint solving technology megszorításmegoldó technológia
control for kontrollként alkalmazni
convenience sample kényelmes minta
Entered by: Balázs Sudár
cosinor analysis, cosine peak, acrophase Cosinor-analízis, koszinuszcsúcs/-maximum, acrophase
cumulative fraction normált kumulatív eloszlásfüggvény (értéke)
Error bar hibavonal
Entered by: Attila Széphegyi
etiologic fraction etiológiai hányad
extreme and mean ratio folytonos osztás, aranymetszés
gain function nyereségfüggvény
Industry source information ágazati forrásadatok
interaction term kölcsönhatás/interaktív tag
leveraging quantifier instantiation kvantorpéldányosítási eljárások felhasználásával
linear regression lineáris regresszió
Locus pontok geometrikus helye
Entered by: SZM
marginal mean marginális átlag/átlagérték/középérték
measurement sphere mérőgömb
median earnings kereset(ek) mediánértéke
Entered by: SZM
mixture analysis összetétel-elemzés
Monster group Fischer–Griess Monster (csoport)
monstrous moonshine moonshine-elmélet
multivariable adjusted regression model többváltozós korrigált regressziós modell
null model with the variables time and country fitted nullmodell
pattern counting mintaszámlálás, alakszámlálás, jellegzetesség-számlálás
populate feltölt, benépesít, betölt
power regression hatványfüggvényes regresszió
process variation folyamat változása
proportional hazards assumption arányos hazárd modell feltevése
propositional satisfiability propozícionális | bináris | logikai kielégíthetőség
Ranked graph rangsorolt adatok táblázatban
Entered by: SZM
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search