The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Latvian Finance (general) Translation Glossary

English term Latvian translation
Tier 1 1. līmenis (1. līmeņa kapitāls)
Entered by: Biruta MARKO
"on or about" aptuveni
accounting risk grāmatvedības aprēķinu risks
Entered by: Ieva Kupruka
accounts filed made up to par periodu līdz
accounts receivable debitoru rēķini
accrued income uzkrātie ienākumi
Entered by: Austra Muizniece
Annual salary for 10 periods / week: £22,421 gada alga (10 mācību stundas nedēļā): £22,421
apparent authenticity neapšaubāms autentiskums
Entered by: Ines Burrell
Assigned revenue piešķirtie ieņēmumi
attractive working environment pievilcīga darba vide/apstākļi
Authorised Shares atļautais akciju kapitāls
Bankers Draft bankas čeks
billing address rēķinu saņemšanas adrese
Bounced Cheque nesegts čeks, čeks bez seguma
cap global companies globālie kapitalizācijas uzņēmumi
Entered by: Biruta MARKO
cheque drawn to cash izņemt čeku skaidrā naudā
Entered by: Ines Burrell
cleared funds bezskaidras naudas pārskaitījums ir nosedzis preces cenu pilnībā
Clearing Paper klīringa dokuments
Commercial Mortgage-Backed Securities komerciālas hipotēkas nodrošināti vērtspapīri
Entered by: Biruta MARKO
commercially based pricing uz tirgus principiem balstīta cenu noteikšana
Company Cheque juridiskās personas (uzņēmuma) naudas čeks
confidence buys pirkumi uzticēšanās iegūšanai
Corporate treasury department korporatīvo investīciju nodaļa
Entered by: Jānis Greivuls
covenant-lite loan kredīts ar minimāliem ierobežojumiem
Entered by: Jānis Greivuls
Credit Note kredīta avizo
credit-transfer market kredīta pārskaitījumu tirgus
Entered by: Jānis Greivuls
custody fee atbildīgās glabāšanas (glabāšanas) maksa
customer receivables klienta (debitora) paraads
Entered by: Ines Burrell
derivatives market atvasināto finanšu instrumentu tirgus
Entered by: Jānis Greivuls
desk nodaļa
domiciled bill Komisijas trata (kur'a nor'ad'ita maks'at'aja apmaksas vieta)
encumbrance apgrūtinājums
executing instruction to bid izpildīt norādījumus par priekšlikuma izteikšanu / solīšanu
Entered by: Jānis Greivuls
Financial engineer finanšu inženieris
Entered by: Jānis Greivuls
Goodwill Amortization nemateriālās vērtības amortizācija/norakstīšana/samazinājums
instructive pattern pamācoši/izglītojoši modeļi
Entered by: Jānis Greivuls
Interest rate risk +100bp shift of selected tenors Procentu likmes risks pieaug par +100bp izvēlētajiem termiņiem
Item franked as 1-st class foreign mail sūtījums frankēts (apzīmogots)
joint venture kopuzņēmums
junior tranche laidiens ar zemāku statusu (rangu)
Entered by: Biruta MARKO
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search