The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Latvian Law (general) Translation Glossary

English term Latvian translation
falling partly or wholly pilnībā vai daļēji pēc laika posma
..law does not recognise a duty in the air.. ar likumu nevar noteikt gaisīgus ("no gaisa grābtus")/neskaidrus un nepamatotus pienākumus
a document of informed consent dokuments par informētu piekrišanu
adequate consideration atbilstoša samaksa
Entered by: Ines Burrell
adult resident citizen pilngadīgs iedzīvotājs ar rezidenta statusu
adversary procedure sacīkstes princips (tiesvedības procedūra)
advocates specifying atbalsta nepieciešamību noteikt
AEG v. Commission AEG pret Komisiju
agreements or practices nolīgumi un darbības
Entered by: Ines Burrell
alleged infringement varbūtējs pārkāpums
Amicus Curiae Submission Amicus Curiae iesniegums
answer bail ierasties tiesā
Entered by: Ines Burrell
Article 141(4) EC EK dibināšanas līguma 141. panta 4. punkts
Entered by: Ines Burrell
backsheet pavadlapa
barring aizlieguma pavēle
being in possession of glabāšana
Entered by: Ines Burrell
bound by way of Community law by any such measure šādi pasākumi tai nav saistoši saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem
Entered by: Ines Burrell
Business-to-business korporatīvs
Cafcass report Bērnu un ģimenes lietu tiesas konsultatīvā un atbalsta dienesta (CAFCASS) ziņojums
cannot reasonably be expected nav pamatojuma domāt
Career Consular Official karjeras konsulārā amatpersona
caseload izskatāmo lietu (prasību) skaits / daudzums; parslogotība
Entered by: Ines Burrell
Cases 56&58/64, Etablissements Consten SA & Grungig-verkaufs-GmbH v. Commission lieta 56&58/64 Etablissements Consten S.a.R.L. and Grunding-Verkaufs-GmbH v Commission of the European Economic Community
Entered by: Ines Burrell
Central Authority centrālā (atbildīgā) iestāde
Entered by: Ines Burrell
Certificate apliecinošais dokuments
Child Abduction Act 1984 (UK) 1984. gada Bērnu nolaupīšanas likums (Apvienotā Karaliste)
Children and Family Adviser bērnu un ģimenes lietu padomnieks
Code of Conduct ētikas kodekss
Collection Order Rīkojums par [bērna (-u)] izņemšanu / paņemšanu
Entered by: Ines Burrell
Comments per article Piezīme pie panta
Companies Registration Office vs Companies House Uzņēmumu reģistrs
concurrence of offences pārkāpumu sakritība
Entered by: Ieva Kupruka
condemnation of goods piespiedu atsavināšana
Entered by: Ines Burrell
Consensus view vispārpieņemtais viedoklis, vispārpieņemtais skatījums, konsenss
Contact Order saskarsmes rīkojums
contribution on topical issue viedoklis, kas izteikts par aktuālu jautājumu
Court remedy order [tiesas noteiktais/piespriestais] tiesiskās aizsardzības līdzeklis
Entered by: Ines Burrell
crime committed against purity of public affairs sabiedrisko jomu regulējošo normu pārkāpums
Criminal Justice Act 1967 (UK) AK 1967. gada tiesībaizsardzības likums
Cruelty to Animals Act Likums par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search