The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Norwegian Computers (general) Translation Glossary

English term Norwegian translation
hotkey hurtigtast
Entered by: Frank Ekeberg
..for your record.. ..til senere bruk..
a voluntary safety firmware update program en frivillig sikkerhetsoppdatering av firmware
Entered by: Helene Olsen Richards
address lead adresseleder
Entered by: Helene Olsen Richards
Adjust the location of screen Juster dialogboksplasseringen
Adjust the size of screen Juster størrelsen på dialogboksen
afterimages etterbilder
architectural and administration database databasearkitektur og -administrasjon
Arrow angle pilvinkel
bilingual cable overgangskabel
Blur consoles popunder-vinduer
Entered by: Per Riise
buffer buffer
buffering mellomlagring
cache directory cache-mappe
capture card video-opptakskort
Entered by: Hege Jakobsen Lepri
case-preserving beholder skille mellom små og store bokstaver
client setup/custom setup klientinstallasjon/ tilpasset installasjon
Coated/uncoated bestrøket/ubestrøket
color enhancement fargeforsterkning
Command Line Interface Guide veiledning for kommandolinjegrensesnitt
Entered by: Helene Olsen Richards
computer peripherals eksterne enheter/ periferenheter
Entered by: Hege Jakobsen Lepri
Copy protect, not allowed to change to TV Kopibeskyttet, kan ikke endre til TV
Core filter kjernefilter
cushion top -pute, - støtte
Entered by: ECCommunication
data latch resistor D-latch-transistor
Entered by: Helene Olsen Richards
data loopback test sløyfetest
Entered by: Helene Olsen Richards
data streaming datastrømming
debug file feilsøkingsfil
defaults to settes som standard til
deinterlacing deinterlacing
desktop client interface grensesnittet på klientmaskinen
detection identifisering
disclaimer ansvarsfraskrivelse
Entered by: Frank Ekeberg
doctor blade metering size press limpresse med bestrykningskniv
Entered by: Helene Olsen Richards
double data rate firing cell circuit utløsende cellekrets med dobbel datahastighet
Entered by: Helene Olsen Richards
drain-source path source/drain-kanal
Entered by: Helene Olsen Richards
Enable/Disable color enhancement aktivere/deaktivere fargeforbedring
encryption kryptering
Feedmark favorittstrøm
Fine dot pitch of .28 mm punktavtand på 0,28 mm
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search