The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Norwegian Finance (general) Translation Glossary

English term Norwegian translation
Duration to Worst durasjon til verste
Entered by: Camilla Markhus
earnings margin resultatmargin / fortjenestemargin
eligble employee berettiget ansatt
encumbrance heftelse
end-to-end financing fullfinansiering
Entered by: ECCommunication
Enterprice Risk Services tjenester innen risikostyring
equals selskaper med lik verdi
equity affiliates avkastning fra tilknyttede selskap, regnskapsført etter egenkapitalmetoden
equity covenant egenkapitalbetingelsen
fair market value virkelig verdi
financial due diligence report finansiell due diligence-rapport / rapport om finansiell due diligence
First Acting Inspector ad interim fungerende førstebetjent
First demand bank guarantee påkravsgaranti fra bank
Fixed income research analyse av renteinstrumenter
Entered by: Arno Teigseth
Floorplan/wholesale lending lagerfinansiering
Entered by: kristinl
FTE (full-time equivalent) årsverk
funds owning a stake fond med eierinteresser i selskapet
Entered by: Ronny Nielsen
Gain from ”mark-to-market” derivative gevinst gjennom verdiendringer ved at derivatene gjøres opp daglig (Mark to Market)
go-to market markedskanaler
header topptekst
Entered by: Ronny Nielsen
hedge fund hedgefond
high net worth høy nettoformue, høy nettoverdi
Entered by: ECCommunication
holding any share upon any trust forvalte aksjer/andeler på vegne av andre
hotspot-guide hotspotguide
in multiples of NOK i multipler av NOK
Layering of funds tilsløring av penger
Lifecycle asset management solutions Løsninger for livssyklusadministrasjon av eiendeler (aktiva)
Entered by: ECCommunication
liquidation bankruptcy konkurs iht. den amerikanske konkursloven paragraf 7
Loan participation låneandel
margin purchase marginkjøp
master data business rules forretningsregler for stamdata
Entered by: ECCommunication
matching funds medfinansiering
Movement in reserves statement Oppstilling av endringer i reserver
notarized (copy) bekreftet (kopi)
owe debts to ha gjeld til
på regning billed by consumption
performance utvikling
Poison Pill giftpille (forsvar mot fiendtlig oppkjøp)
Pooled piggyback beholdning av piggyback-boliglån
positive working capital positiv arbeidskapital/ driftskapital
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search