The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Norwegian Law: Contract(s) Translation Glossary

English term Norwegian translation
Abbreviation NN NN
Entered by: Frank Ekeberg
administration order rettskjennelse for nedbetaling av gjeld
assign verge, formynder, stedfortreder, bobestyrer
at its sole option etter eget valg/skjønn
bad faith ond tro
brand immersion Bred merkevarebygging
Entered by: Ronny Nielsen
Change of Control Kontrollskifte
Entered by: Ronny Nielsen
civil code sivilrett
claim surveyor skadetakstmann
Claw Back refusjon
Entered by: Cecilie Brauer
collar korridor
Entered by: anebjordal
commencing on the issue of construction line fra dato av utstedelse av byggetillatelse.
commercial code handelsrett
contract performance kontraktoppfyllelse
Entered by: ECCommunication
core dedication virkelig engasjement
course of dealings etablert forretningsmønster/atferd
Entered by: ECCommunication
course of performance etablert atferd/handlemåte
Entered by: ECCommunication
deed of trust forvaltningsfullmakt
duly executed behørig utferdiget
enterprise-wide virksomhetsomfattende
Entered by: Helene Olsen Richards
fest contract fast kontrakt
Entered by: Norskpro
for convenience på ethvert tidspunkt
Freehold interest selveierrett
furnished under leveres i henhold til
governed and construed reguleres og fortolkes
Incumbent telecom operator ledende teleoperatør
Indeed faktisk
injunctive relief påbud eller forbud (ev. midlertidig forføyning)
made to your specification fremstilt etter dine spesifikasjoner
make an assignment (for the benefit of creditors) foreta en forfordeling (til fordel for kreditorer)
Entered by: Svein Hartwig Djaerff
notary transfer tinglyst overdragelse
NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY der den egentlige effekten av andre begrensende lover og rettsmidler likevel ikke virker
official dealing rate Den engelske sentralbankens diskontorente
Entered by: Vedis Bjørndal
opening statement innledende forklaring
operation authorisation godkjennelse for bruk
particulars of claim kravets nærmere enkeltheter
Entered by: Helene Olsen Richards
PARTNERSHIPS AND COMPANIES REGISTRATION OFFICE Brønnøysundregisteret
pleadings rettsforhandlingene
provided according to the present contract fremsatt i samsvar med den foreliggende kontrakten
re-performance omlevering
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search