The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Norwegian Law (general) Translation Glossary

English term Norwegian translation
Global Compliance Services ("GCS"), Global Compliance Services
Entered by: Helene Olsen Richards
"Claims-made" krav rejst
Entered by: Helene Olsen Richards
Admission ansvarsinnrømmelse
aff'd affirmed = bekreftet
Entered by: Helene Olsen Richards
and his heirs, executors and administrators og vedkommendes rettsetterfølgere/suksessorer
as amended med endringer
assume conduct vurdere ulike juridiske tiltak
Attorney–client privilege advokaters taushetsplikt
Entered by: ECCommunication
CAD/drafting CAD-tegninger
Certificate of Incorporation firmaattest
Civil Service Code etiske retningslinjer for statstjenesten
claim indemnified herein krav som de er sikret mot i henhold til denne avtalen
Clerk to the Court of Commerce Rettsskriver ved tingretten
complaint board klagenemd
Comply with legal process served on us etterkomme vedtak om rettsprosess mot oss
constituent member del av
Entered by: anebjordal
Constructive trust Arrest (i formuesgode)
Entered by: Svein Hartwig Djaerff
contractual adjudication kontraktsmessig avgjørelse
contractual capped mortgage boliglån med rentetak
coordinate kontaktinformasjon
Entered by: Vedis Bjørndal
course of dealing forretningsførsel/forretningsmessige forhold
Custodian of Records Arkivforvalter
dødsdisposisjon testamentary disposition
declarant undertegner
Entered by: Anders Dalström
declaration of performance ytelseserklæring
deposition bevisopptak
director disqualification order Fratas retten til å drive næringsvirksomhet
Entered by: Ronny Nielsen
Disability Discrimination Act Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
disbarment å bli fratatt advokatbevilling
Discovery Period periode for fremlegging av dokumentasjon
Entered by: Helene Olsen Richards
draft decision sheet (dokument med) beslutningsforslag
Entered by: Vedis Bjørndal
duty of care omsorgsplikt
Eligibility Guidelines kvalifiseringskrav
European Court of First Instance EUs førsteinstansdomstol
excercise discretion ikke å benytte oss av handlefriheten på dette området/utøve skjønn
Entered by: ECCommunication
execution writ begjæring om tvangsfullbyrdelse
executory sentence ufullbyrdet dom / dom som skal tre i kraft senere
Express and implied warranty uttrykte og underforståtte garantier
f/k/a Formerly Known As
Entered by: Ivan Eikås Skjøstad
felony murder drap begått under utførelsen av en annen forbrytelse
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search