The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Norwegian Mathematics & Statistics Translation Glossary

English term Norwegian translation
abated emissions utslippsreduksjon
Bayesian fit Bayesiansk tilpasning
Entered by: ECCommunication
benchmark, benchmark score norm, normverdi
boundary limit yttergrense
Box and whiskers plot boksdiagram
cruciform or template sampling prøvetaking i rett vinkel / ortogonale
Curve smooth spacing in meters avstand mellom kurvens punkter i meter
exponential tail fit basert på tilnærming av halen til en eksponensialfunksjon
extraneous solution uekte løsning / falsk løsning
Face validity overflatevaliditet, umiddelbar validitet
Entered by: ECCommunication
grand mean gjennomsnittene for alle
Entered by: Svein Hartwig Djaerff
Graph will be shifted upward by some amount C Grafen vil flyttes et visst stykke oppover, tilsvarende C
point-plot graph punktdiagram
predictor prediktor
Recurrence relation rekursjonsligning
Entered by: ECCommunication
sample count antall stikkprøver, prøveantall
Entered by: ECCommunication
sample size utvalgsstørrelse
single unit equivalent of tilsvarende én enhet av...
statistical power statistisk styrke
the greatest integer function den største heltallsfunksjonen
the slope-intercept form a linear equation den generelle formelen for en lineær ligning
the y¬-intercept b y-skjæringspunktet b
time-normalized tidsnormalisert
Entered by: ECCommunication

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search