The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Biology (-tech,-chem,micro-) Translation Glossary

English term Polish translation
absolute standard curve method metoda bezwzględnej krzywej standardowej
"divided pair" cages klatki podzielone na dwie części/dwupomieszczeniowe klatki
(crossover to) treatment arm przejście do grupy pacjentów otrzymujacych dany lek
(ERE)-mediated gene expression ekspresja genu pod wpływem mediatora ERE
Entered by: liz askew
2nd true leaf unfolded rozwinięty drugi liść właściwy
35-kd (o masie cząsteczkowej) 35 kD
5' RACE -(rapid amplification of cDNA ends) szybka amplifikacja 5'końców cDNA ( 5'-RACE)
59-base o długości 59 zasad
7,2\'-O-dimethylguanosine 5\'-O- phosphate imidazolide imidazolid 5’-O-fosforanu 7,2’-O-dimetyloguanozyny
7-atom spacer arm 7-atomowe ramie wstawki
9-(2-carboxy-2-cyanovinyl) julolidine 9-(2-karboksy-2-cyjanowinylo)julolidyna
a 32 bp deletion delecja 32 par zasad
a relevant case study studium odpowiedniego przypadku
a rotting log butwiejąca kłoda
A31 poly-A tail ogon poli(A) o długości 31 nukleotydów
absolute connection bezwzgledny zwiazek
absorb absorbować
accommodationism akomodacjonizm
acetyl group grupa acetylowa
acquisition zebranie [próbki]
activated silt 1. osad czynny 2. złoże biologiczne
adipocyte komórka tłuszczowa
aestivate spędzić okres letni w odrętwieniu / przetrwać okres letni w estywacji
afterfeather przypiórko
agar well technique technika studzienek agarowych
aggregate theory teoria agregacji
agricultural biodiversity bioróżnorodność rolnicza / bioróżnorodność w rolnictwie
alignment alignment / uliniowienie
allostery allosteria, ew. allosteryczność
ally organizm pokrewny
alpha/beta hydrolase fold alfa/beta fałdowanie hydrolaz
aluminum based type reaction niepożadane działania, wywołane przez aluminium (glin)
ameboid ameboidalna
Animal cell base ośrodek komórek zwierzęcych
animal yoga „zwierzęca” joga (naśladowanie ruchów zwierząt)
Anti-Aging Pathways naturalne mechanizmy obronne zapobiegające starzeniu się skóry
anti-Fn14 blocking monoclonal antibody przeciwciało monoklonalne blokujące receptor Fn14
antibiotic-antimycotic solution roztwór antybiotyczny i preciwgrzybiczny
antigen half-life okres półtrwania jako antygen, antygenowy okres półtrwania
apposition zestawienie
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search