The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Certificates, Diplomas, Licenses, CVs Translation Glossary

English term Polish translation
ELL Resource pomoc dydaktyczna
Family Relations List wokanda wydziału rodzinnego / wydziału spraw rodzinnych
Entered by: Jacek Kloskowski
maintain equipment lawfully, safely, efficiently and economically as applicable konserwować sprzęt zgodnie z prawem, bezpiecznie itd
(practical) endorsement poświadczenie umiejętności (praktycznych) z zakresu ...
1&2 Eliz.2 Ch.20 ustawa z 1953 r. o rejestracji urodzeń i zgonów
40' high cube container S.L.A.C. kontener 40-stopowy S.L.A.C. lub kontener 40 S.L.A.C.
911s Porsche 911
Entered by: Adam Lankamer
a day's work shadowing with a tax consultant jednodniowy staż / praktyka u boku doradcy podatkowego
a true certificate odpis
Entered by: Karol Kawczyński
a.h. honorowy
absolute grading scale bezwzględna skala ocen
Ac.y./Sem. Rok akad. / sem.
academic record przebieg studiów
acc to the rites and ceremonies (of Rom- Cath Church) wg obrządku Kościoła Rzymskokatolickiego
according to the ordinance of God zgodnie z wolą Bożą
achievement grade ocena za wyniki (w nauce)
action was claimed sprawa została wniesiona (na wokandę)
Entered by: Jacek Kloskowski
addl. distt. magistrate dodatkowy sędzia okręgowy
Administrator and Civil Registrar General naczelny archiwariusz stanu cywilnego
aegrotat pass zdany na podstawie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z egzaminu z powodu choroby
AESOP Pracowniczy Plan Własności Akcji
affiliated College stowazyszone, połączone college\'e
affiliation stowarzyszenie religijne
Entered by: makawa
after post mortem without inquest bez dochodzenia po śmierci
age order decyzja sądu o zezwoleniu na małżeństwo
Agroecosystem agroekosystem
alternating current circuits obwody prądu przemiennego
amended on production mieniony po okazaniu ...
and to certify the same to said parties, or either of them, under his hand and i poświadczyć to samo rzeczonym stronom bądź którejkolwiek z nich...
Entered by: Mariusz Kuklinski
AO LEVEL / alternative ordinary level alternatywny zwykly
AO level subsidiary passes recorded zaliczenia drugorzędne na poziomie alternatywnym zwykłym
APA seal and signature is attested prawdziwość pieczęci i podpisu asystenta agenta politycznego (APA) są potwierdzone
application number Wniosek nr
approved course of study zatwierdzony program studiów
Entered by: Agnieszka Zmuda
approved programme zatwierdzony program
as shown by the duly registered license and certificate of marriage zgodnie z zezwoleniem i aktem małżeństwa zarejestrowanym w ninejszym usc
assessor of external resources oceniający zewnętrzne źródla / zasoby / środki
attestation of declaration of marriage poświadczenie zawarcia związku małżeńskiego
attorney in fact pełnomocnik
authorised officer urzędnik upoważniony
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search