The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

English term Polish translation
AMINES, N-TALLOW ALKYLTRIMETHYLENEDI- alkilometylenodiaminy n-kwasów tłuszczowych łoju
for treating [...] immunosuppression immunosupresja w zabiegach przeszczepu organów
ion exchanger loaded with magnesium ions wymieniacz jonowy nasycony jonami magnezu
liquid pool fire pożar rozlewiska cieczy
substituted onto a molecule or an organic group dołączone do cząsteczki lub grupy organicznej
to flash off water by baking odparować wodę przez wygrzewanie (np. w suszarce)
To make ethane into its alcohol equivalent przetworzyć etan w jego alkoholową pochodną
Entered by: Jacek Kloskowski
"line manager" bezpośredni przełożony
% amine 0.08-0.09 % (procentowa) zawartość grup aminowych
% as it is % uzyskany, % zmierzony, % dany
(-)-Trans-6, 7, 7A, 8, 9,13B-hexahydro-3-chloro-2-hydroxy... Ekopipam (chlorowodorek (-)-trans-6, 7, 7α, 8, 9,13β-heksahydro-3-chloro-2-hydroksy-N-metylo-5H-...
Entered by: Tomasz Poplawski
(1R,2S,4R)-rel-1,7,7-trimethyl bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol (1R,2S,4R)-rel-1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptan-2-ol
(±)-(cis+trans) (rac)-cis,trans
(correctly) integrated chromatogram (poprawnie) zintegrowany chromatogram
(half) barometrically poniżej pełnej wysokości rury barometrycznej
(m/m) of theirs down on z czego 50% (wagowo) o wielkości
(method 1) followed by (method 2) (metoda 1), a następnie (metoda 2)
(Vol/Vol) obj/obj
(waste) stream strumień odpadów
(welder's) anti-spatter agent preparat przeciwrozpryskowy (dla spawalnictwa)
-fold -krotnie
1% glucose infusion solution 1% roztwór glukozy do wlewu (dożylnego)
Entered by: Hania Pietrzyk
1,2 dibromethane, 1,2 dichlorethane 1,2-dibromoetan; 1,2-dichloroetan
1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene 1,2,4,5-tetrakis(bromometylo)benzen
1,2,4,5-tetrasubstitued benzen 1,2,4,5-tetrapodstawiony benzen
1,2-bis(phenoxy)ethane-p,p\'-dicarboxylic acid kwas 1,2-bis(fenoksy)etano-p,p\'-dikarboksylowy
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt sól sodowa 1,3-dichloro-1,3,5-triazyno-2,4,6(1h,3h,5h)-trionu
1,3-butadiene-free bez 1,3-butadienu
1- carboxylactulose kwas 2-keto-laktobionowy
1-(1,4-dihydro-tetrazol-5-one); 1-(1,4-dihydro-tetrazol-5-on)
Entered by: IwonaWoj
1-(1-carboxy-2-t-butoxy-ethyl) 1-(1-karboksy-2-t-butoksyetylo)
Entered by: IwonaWoj
1-(9-anthracenylmethyl)piperazine 1-(9-antracenylometylo)piperazyna
1-Decene, Tetramer 1-decen, tetramer
Entered by: Natalie
1-propanaminium-3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-coco-acyl derivs. pochodne 1-propanoaminium-3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-N-kokoacylowe
10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP) diwodorofosforan(V) 10-metakryloilo-oksydecylu
Entered by: Maciej Andrzejczak
10ml brown Type I glass vial fiolka/butelka o pojemności 10 ml (wykonana) z ciemnego/brązowego szkła typu I
Entered by: Hania Pietrzyk
14C-acetate octan znakowany węglem 14C
182442-95-1 Cobalt lithium manganese nickel oxide numer rejestracyjny CAS: 182442-95-1 tlenek litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy
1mg of drug per unit area (m2) of the body’s surface 1 mg leku na jednostkę powierzchni ciała (m2)
Entered by: Hania Pietrzyk
2 + 1 rozcieńczony w stosunku 1 : 2 (2 + 1)
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search