The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Computers: Systems, Networks Translation Glossary

English term Polish translation
'once later' backup scheme jednorazowy backup odłożony w czasie
(deployed) into production (wdrażane) w środowisku produkcyjnym
1-Click uproszczony
a much wider vision dużo większe możliwości
aggregation layer/backbone warstwa agregacji / szkielet
anonymizing proxy server anonimizujący serwer proxy
Entered by: Andrzej Lejman
application report data dane raportów eksploatacyjnych/użytkowych
approval routing potwierdzenie trasowania
arbitrary byte i/o dowolny bajt wejścia/wyjścia
Entered by: Slawomir Gostanski
audit trail ścieżka audytowa/kontrolna
Authentication uwierzytelnianie
bare metal provisioning konfiguracja/instalacja od podstaw
batch totals zsumowane paczki
be it the user load supported czy to jeżeli chodzi o dopuszczalną liczbę użytkowników
bind to server połączyć się z serwerem
BitTorrent File Portal Sites strony/witryny portali udostępniających pliki BitTorrent
blade serwer kasetowy/blade
branch access dostęp do biur /a partnerskiego
branch office oddział firmy
bridge most(ek)
broadcast message ogłoszenie
built system image wbudowane odwzorowanie systemu
business communication systems systemy łączności/komunikacji dla firm
Entered by: Maciek Drobka
cable network products urządzenia sieci kablowych
Entered by: Maciek Drobka
challenge kod dynamiczny
chip virtualization wirtualizacja obsługiwana na poziomie sprzętowym
clear text tekst jawny
client klient
closing record rekord/ zapis końcowy
cloud-based solution rozwiązanie chmurowe// oparte na chmurze,typu chmurowego
Entered by: Tomasz Poplawski
co-location deployment możliwość kolokacji
Commissioner naczelnik
computer forensics informatyka śledcza
concept of method overloading pojęcie/koncepcja przeciążenia metody
conditional Branch node węzeł skoku warunkowego
conductor clock zegar urządzenia nadzorującego/sterującego
configuration-driven approach podejście konfiguracyjne
container kontener
Entered by: Bartosz Rogowski
contended/uncontended line współdzielone/niewspółdzielone łącze
contract kontrakt
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search