The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Economics Translation Glossary

English term Polish translation
for the fact of their existence z racji samego istnienia
Entered by: Adam Lankamer
licenced respresentative licencjonowany przedstawiciel
monetary unit of account jednostka monetarna rozliczeń
other bailout targets inne podmioty objęte gwarancjami
owner-occupied properties in IAS 16 nieruchomości zajmowane przez właściciela, według normy IAS 16
purchase of shares out of capital nabycie akcji (finansowane) z kapitału (akcyjnego)
"neighbourhood" shopping lokalne sklepy/lokalny handel
(capital expenditure) envelope pakiet (wydatków inwestycyjnych)
a payoff function funkcja dochodowości/zwrotu nakładów // funkcja wypłat(y)
a system of insider privatization prywatyzacja przez przejęcie (własności) od wewnątrz
a warm feeling of prosperity przyjemne/wygodne poczucie dobrej koniunktury
absolutely frequency of the classes liczebność absolutna klas
Accomplishes law firm osiąga cele zespołu / firmy adwokackiej (prawnej)
Entered by: Natalie
Accretive Acquisition przejęcie kumulacyjne
accretive bolt-on przejęcie naturalnie pasującego przedsiębiorstwa zwiększającego wartość firmy
Acknowledgement of the work by others wykorzystanie literatury przedmiotu/ odniesienia do literatury przedmiotu
acquired goodwill nabyta wartość firmy
Entered by: Adam Lankamer
acquisition and underwriting the launch of the new business tu: przejęcie i gwarancję (objęcia) emisji nowego podmiotu
activations działania promocyjne
add points to the margin zwiększanie (podnoszenie) marży
Entered by: Adam Lankamer
add-on sales sprzedaż dodatkowa
Entered by: Monika Rozwarzewska
admission to trading dopuszczenie do obrotu
adventage of different market cycles wykorzystywać różne cykle rynkowe
aggregate employment całkowite zatrudnienie
alive and well check kontrola/sprawdzenie (faktu) pozostawania (osoby) przy życiu i (jej) stanu zdrowia /poświadczenie pozostawania przy życiu i ...
amounting to wynoszący
Anchoring (Not the NLP term) zdobywanie stałej pozycji na rynku
annual headline inflation roczna inflacja zasadnicza
annual net estimated rental value szacunkowa wartość netto czynszu rocznego
annual roll period coroczny okres rolowania kontraktów/coroczny okres przejściowy
anti-dumping review application on imports wniosek o rozpatrzenie importu pod kątem porozumień anty-dumpingowych / praktyk dumpingowych
anti-smoking sentiment nastroje antynikotynowe
Entered by: Dorota Madrzyk
apparent consumption rzeczywista konsumpcja
apparent loss faktyczna/rzeczywista/bieżąca strata
appreciation zrozumienie
appropriation bills projekty ustaw o przeznaczeniu funduszu
arrival side strona przychodów
asset aktywa
asset planning planowanie aktywów
Entered by: Maciek Drobka
at an annualized rate w ujęciu annualizowanym
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search