The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Education / Pedagogy Translation Glossary

English term Polish translation
agent (grammar) wykonawca czynnosci
aggregate economics ekonomia agregatów (makroekonomicznych)
Agricultural and Farming impacts wpływ na sytuację (w zakresie) rolnictwa i hodowli
Alberta Learning Wydzial Nauczania Prowincji Alberta (w nawiasie nalezy podac Alberta Learning)
Entered by: Lota
algebra tiles płytki matematyczne
Alumni/Proctor\'s Office Biuro ds. Absolwentów / dziekanat / biuro spraw studenckich
Anecdotal Notes notatki z obserwacji
answer word challenges rozwiązywać proste zadania słowne i tekstowe
applicable amount minimum socjalne / egzystencji / biologiczne / ustawowa granica ubóstwa
Applies language mechanics stosuje zasady poprawności językowej
approach zwrócić się do
Approaches (to Cultural and Literary Studies) metody badań kulturowych i literackich
Approaching średnio/umiarkowanie zaawansowany
approval of the examiners zatwierdzenie przez egzaminatorów
approved scheme of study zatwierdzony program studiów
Are u registered on a course of study? Czy zapisaleś/aś się na jakieś kursy/na jakieś szkolenie?
arrays kafelki ułożone w szyku rzędowo-kolumnowym, tablice dydaktyczne
articulated pathways skoordynowane ścieżki nauczania
AS/A1 levels odpowiednik polskiej matury
assessment placement badanie kwalifikacyjne
Assessment Point 5 etap oceny
assessment vs evaluation ocena a ewaluacja
Entered by: Gabriela Miklińska
assessment vs screener ocena umiejętności vs. test przesiewowy
assistant dean vs. associate dean prodziekan młodszy vs. starszy
assistant vice-principal zastępca dyrektora, wicedyrektor
associate certificate zaświadczenie o uzyskaniu tytułu associate
Entered by: Lota
Associate Headteacher asystent dyrektora ds. pedagogicznych
Associate in Applied Science tytuł/stopień Associate w zakresie nauk stosowanych
associate lecturer asystent
Entered by: Magdalena Szewciów
associate research fellow młodszy pracownik naukowy
Entered by: Mariusz Kuklinski
associate students studenci korespondencyjni
Associate's Degree tytuł "Associate"
Asub, AS zaawansowany dodatkowy
at a stricter examination po spełnieniu surowszych kryteriów egzaminacyjnych
ATL Autumn 1 / 2 ATL
attempted liczba punktów możliwych do zdobycia
attendance report raport / sprawozdanie (z) frekwencji / obecności
attending concurrent enrollment class uczęszczanie na wybrane zajęcia uniwersyteckie jako wolny słuchacz
auditory comprehension vs. listening comprehension słyszenie vs. umiejętności słuchowe
authoring languages język tworzenia treści (dydaktycznych)
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search