The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Education / Pedagogy Translation Glossary

English term Polish translation
floating typewriter screen wirtualna maszyna do pisania
Entered by: Kasia Bogucka
followership podporządkowanie
for fee purposes w rozumieniu opłat czesnego
Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy (FCCPT) Komisja ds. Akredytacji Kwalifikacji w Dziedzinie Fizykoterapii Uzyskanych Za Granicą
forensic psychological risk assessment opinia biegłego psychologa (sądowego) w sprawie zagrożeń
Form Class Registration rejestracja obecnych / sprawdzenie obecnosci
Entered by: Monika Rozwarzewska
foster service ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych
foundation degree ponizej
foundation practices praktyki przygotowawcze
foundation stage poziom przedszkolny
frame factors czynniki warunkujące (proces nauczania)
Framework for the Assessment of Children in Need and their families Metody przeprowadzania oceny dzieci w potrzebie i ich rodzin
Free Early Education Entitlement dotacja rządowa umozliwiająca bezpłatną edukację przedszkolną
free-form o swobodnym charakterze
from a standardized position z ustandaryzowanego punktu odniesienia
full and complete degree pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym i tytuł Bachelor of Science
full time education ksztalcenie w trybie dziennym
full-time w pełnym wymiarze godzin
Entered by: makawa
full-time postgraduate research student doktorant
full/half/step brother or sister rodzone/przyrodnie/przybrane rodzeństwo
Entered by: Andrzej Lejman
Funding and Compliance Assistant asystent ds. finansowania i przestrzegania przepisów/nadzoru
GCE Advanced double subject przedmiot maturalny na poziomie zaawansowanym z podwójnym zaliczeniem
GCE Advanced Subsidiary single subject award pojedyncze zaliczenie z dodatkowego przedmiotu maturalnego (na poziomie zaawansowanym)
general certificate of education świadectwo ukończenia szkoły średniej
General Educational Development Testing Service organizacja egzaminacyjna dla odpowiednika dyplomu ukończenia szkoły średniej (ang. General Educatio
General Equivalency Degree świadectwo ukończenia szkoły średniej w trybie eksternistycznym/zaocznym
General Proficiency Kompetencje Ogólne
General studies Przedmioty kształcenia ogólnego
get their mark for the morning odnotowana obecnosc
Entered by: legato
gifted education nauczanie dzieci wybitnie uzdolnionych
Given under our hands and the seal of [instytucja] powyższe/co potwierdzamy podpisami i pieczęcią [instytucji]
GLH Guided Learning Hours
global information society społeczeństwo informacji globalnej
go live with a car battery zamieszkaj z akumulatorem
go to registrations sprawdzanie/monitoring (listy) obecności uczniów
golden time czas relaksu i zabaw
good times table knowledge dobra znajomość tabliczki mnożenia
government nauka o państwie
GPA (grade point average) średnia ocen
grade klasa
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search