The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Energy / Power Generation Translation Glossary

English term Polish translation
flight megawatt-level zademonstrować w locie napęd ......
Inverse Time Neutral Overcurrent + step-up transformer neutral CTs zabezpieczenie nadprądowe przewodu neutralnego o charakterystyce zależnej
sub-MW models modele o mocy (znamionowej) poniżej 1 MW
transfer station stacja przesyłowa
"After the power is energized" po włączeniu zasilania
"throw the breaker" włączyć bezpiecznik
'bubble' limit limit w ramach klosza / narzucony przez mechanizm klosza
(AC) vital bus magistrala zasilająca odbiory krytyczne
(oil) boom material materiał powstrzymujący produkty ropopochodne po wyciekach
(to) withdraw capacity redukować moc dyspozycyjną
Entered by: Mariusz Kuklinski
(water jet) reverse gate zastawka/kierownica/przesłona biegu wstecz (pędnika strugowodnego)
,tidal power stations vs. wave power stations elektrownie pływowe a elektrownie falowe
3 Unit Substation podstacja trakcyjna trójsekcyjna
a Dn 315 limit switch wyłącznik krańcowy dn 325
a natural gas turbine combined-cycle power plant zasilana gazem ziemnym elektrownia gazowo-parowa
abatement activities within decommissioning nuclear site proces likwidacji elektrowni jądrowej
absorbed (moc) pobierana
AC receptacle gniazdo napięcia przemiennego
Entered by: Stanislaw Czech, MCIL
accommodate market demand dostosować się do popytu rynkowego
active shutdown aktywne rozładowanie przy wyłączeniu
additional firing dopalanie
adjustable statement zmienne/prelaczane wskazania/sprawozdania
advance evacuation zapobiegawczy zrzut (obciążenia/mocy)
aerial electric system napowietrzna sieć elektroenergetyczna
AFC drawing rysunek zatwierdzony do realizacji
air and creep distances odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
air charger valve zawór ciśnieniowy powietrza/spustowy wody
air-fired wykorzystujący powietrze jako utleniacz
alert angles of the tristors alarm (od) kąta (zapłonu/wysterowania) tyrystora
All circuit points are pluggable. podłączenie się jest możliwe w dowolnym punkcie obwodu
alternator set generator; zespół generatora
aluminum bands taśmy aluminiowe
anaerobic digestion rozkład w wyniku działani bakterii beztlenowych
angle coupling połączenie /mocowanie kątowe
appliance coupler gniazdo zasilania
Applied over-voltage test (Zastosowane) testy przepięć
are utilized zastosowano
assessment project ekspertyza
Entered by: Jarosław Napierała
attachment weld spoina pachwinowa łączeniowa
auctioning factor (współ)czynnik aukcyjny
Entered by: Jacek Kloskowski
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search