The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Environment & Ecology Translation Glossary

English term Polish translation
blanked off water pipes ślepe/zaślepione rury wodociągowe
sample matrix macierz próbki
sold by-product energy energia sprzedawana jako produkt uboczny
"de-minimus" i "a de minimis" de minimis
"plating rinse tank" zbiornik do płukania po galwanizowaniu
"thread" test test „nici”
1-sided / 2-sided test jednostronny/dwustronny
28 day survival earthworms 28 dniowy test toksyczno¶ci ostrej dla dzdzownic
Entered by: Maria Schneider
abiotics czynniki abiotyczne
accommodation roofs dachy budynków hotelowych
accountings rozliczenia
Agri-environment rolnośrodowiskowe
agri-environment measures działania rolnośrodowiskowe
air emission chemical związek chemiczny emitowany do atmosfery
Entered by: Jacek Kloskowski
air-to-air heat exchangers wymienniki ciepla (do powietrza, ktore wietrzy dom)
Entered by: Monika Rozwarzewska
anerobic digestion fermentacja beztlenowa
animal type LT zwierzę hodowane w tradycyjny sposób o niskim inwentarzu
aquatic compartment element wodny
Entered by: Rafal Piotrowski
arctic char golec
associated beneficiary współbeneficjent
backsheet folia/warstwa podkładowa
backstop resource zasoby przyrody niewyczerpywalne
Bag the bags puść(ić/my) torby z torbami
Baseline and annual physicals Standartowe badania okresowe
baseline mortality śmiertelność początkowa
Entered by: Teresa Jaczewska
beach nourishment zasilanie plaży
bearing lantern uszczelnienie pierścieniowe
Entered by: kpikula
becoming (tu) uczestnictwo
bench level poziom laboratoryjny
bench-scale test badanie na skalę laboratoryjną / laboratoryjne
beryllium heat sink radiator z berylu
Entered by: Maria Schneider
BHF frakcja ciężka, lub frakcja masy ciężkiej
biofuel mandates obowiązki w zakresie wzbogacenia benzyny i oleju napędowego biopaliwami
biopile biopryzma
biosolids organiczne odpady stałe
Bonus Day Dzien Promocji Programu BONUS
bottom-up oddolne
breakdown prevention zapobieganie awariom
breeding patterns cykle reprodukcyjne/rozmnażania
brominated and chlorinated flame retardant bromowany lub chlorowany środek opóźniający palenie
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search