The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Environment & Ecology Translation Glossary

English term Polish translation
corn silage kiszonka zbożowa; kiszonka kukurydziana
corporate citizenship społecznie odpowiedzialny biznes / obywatelska postawa firmy
correct handling prawidłowa obsługa
counting uncertainty repeatability powtarzalność niepewności liczenia
cover and recultivate przykryć i poddac rekultywacji
cover document dokument przewodni
criteria indicators kryteria liczbowe
cultivate more land przeznaczać większy areał (gruntów) pod uprawę
culverted poprowadzone przepustami / przewodami / rurami
DBD Pepton 22
decay [in the population of the organisms] zmniejszenie się/upadek populacji organizmów
degrees of freedom liczba stopni swobody
Entered by: Jacek Kloskowski
desertification pustynnienie
designation waste [Korean English] odpady niebezpieczne
discrete tones tony dyskretne
double green certificate Certyfikat energii odnawialnej o podwójnej /większej wartości (tzw. Zielony certyfikat)
drains / drain // drain przewody kanalizacji / przewod kanalizacji // kanalizacji
drains vs. sewers kanalizacja burzowa a kanalizacja ściekowa
drip irrigation nawadnianie kroplowe
duplicate counts wyniki dwukrotnie powtórzonych pomiarów
dust containment/arrestment vs. dust suppression odpylanie/zatrzymywanie pyłu vs. ograniczanie zapylenia
EAFRD Europejski Fundusz Rolny dla/na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD)
earthen architectural heritage dziedzictwo architektury glinianej
eco-minded proekologiczny
effect-related studies studium oddziaływania na środowisko
EH&S oraz EIS BHPiOŚ oraz OOŚ
EHSMS System Zarządzania BHPiOŚ
ElectroChemical Remediation Technologies technologie elektrochemicznego oczyszczania gleby
electrostatic dissipation rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
embodied carbon wbudowana emisja CO2
enlightened self-interest dobrze rozumiane/pojęte korzyści własne
entry point punkt dostępu
enviromental performance index wskaźnik efektywności środowiskowej
Environmental Enforcement Team zespół działający na rzecz wdrażania i egzekucji prawa o ochronie środowiska naturalnego
environmental handover przekazanie sprawy do agencji ochrony srodowiska
environmental indemnities / warranties zabezpieczenia / gwarancje na wypadek obwinienia o skażenie środowiska
Environmental Indicator wskaźnik środowiskowy
Environmental Maintenance Team zespół ds. ochrony środowiska
Environmental media komponenty środowiska
Environmental Performance Improvement poprawa działalności środowiskowej
Entered by: Robert Foltyn
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search