The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Environment & Ecology Translation Glossary

English term Polish translation
Site of Community Importance (SCI) Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW)
sludge heap składowisko szlamu/osadów
soil erosion erozja gleby
soil liner wykładzina gruntowa
soil stack przewód kanalizacyjny spustowy/pion kanalizacyjny
source-to-wheel od pozyskania do zużycia (spalenia)
Spike Source źródło reagenta
split-sample analysis ocena na podstawie metody prostego podziału (próbek na próbę uczącą i testową)
spray dryer absorption process proces absorpcji (prowadzony) w suszarce rozpyłowej
State Pollutant Discharge Elimination System stanowy system eliminacji zrzutu zanieczyszczeń
Entered by: Monika Rozwarzewska
stepwise procedure procedura etapowa
sterile loop of ATCC strains eza inokulacyjna ze szczepami ATCC
stock under consideration zasoby/populacja (ryb) o których/której mowa
streak the culture naniesienie kultur bakteryjnych (na podłoże agarowe)
stress / stressed / unstressed poddawanie działaniu / poddano działaniu / nie poddano działaniu
Entered by: Małgorzata Rymsza
stressing [of bacteria] poddanie bakterii działaniu czynnika stresowego
strong senting waste fractions frakcje odpadów o silnym zapachu
Entered by: Magdalena Szewciów
sub-global assessment ocena subglobalna
Subtitle D landfill składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
sump pump discharge pipe przewód tłoczny pompy zanurzeniowej
sump/pump station stacja osadnikowo pompowa
surface discharge zrzut (powierzchniowy) ściekow
Entered by: Wojciech Wołoszyk
sustainable agriculture ekologiczne rolnictwo
sustainable biomass emissions całkowita emisja (GHG) (z) biopaliw wytwarzanych w sposób zrównoważony
sustainable tourism management zrównoważone zarządzanie turystyką
sustainable yield zrównoważona eksploatacja
sustanability agenda program transportu zrównoważonego
Switzerland's Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communica Federalny Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji Konfederacji Szwajcarskiej
tank drain hysteresis histereza opróżniania zbiornika
Entered by: Hania Pietrzyk
target area obszar działania
Teepe Fire ognisko (typu) wigwam (stożek) / stos indiański
tertiary polishing trzeci stopień oczyszczania
Entered by: Maciej Andrzejczak
third-party assured responsibility odpowiedzialności, potwierdzone przez osobę trzecią
throw pattern schemat nadmuchu
Entered by: Rafal Piotrowski
tides of algae zakwit glonów
to spawn habitats gniazda tarłowe
top-down odgórne
Total Plate Count Agar agar TPC dla oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
Toxicology And Regulatory Affairs Department Dział toksykologi i nadzoru
Entered by: Hania Pietrzyk
transport patterns struktura przewozow
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search