The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Environment & Ecology Translation Glossary

English term Polish translation
trimmer bojka
TSA agar tryptozowo-sojowy
two-sided test test dwustronny
UHMWPE polietylen bardzo wysokomolekularny
un-chlorinated simulated [potable water samples] próbki niechlorowanej symulowanej wody pitnej
Entered by: Małgorzata Rymsza
untreated primary settled sewage effluent nieoczyszczone ścieki po przejściu przez osadnik wstępny
Entered by: Małgorzata Rymsza
upper working limit górna granica zakresu roboczego (metody)
upstream and downstream emissions emisja gazów cieplarnianych podczas wydobywania i spalania paliw kopalnianych
urban sanitation department zakład oczyszczania miasta
urban sanitation department wydział usług komunalnych
urban yard waste compost kompost z miejskich terenów zielonych
utility latex gloves zwykłe/standardowe rękawiczki lateksowe
VOC less exempt z pominięciem LZO nieobjętych standardami emisyjnymi
walk-in container kontener z wejściem / drzwiami
waste management licence zezwolenie na gospodarowanie odpadami
waste packaging zużyte opakowania, odpady opakowaniowe
waste transfer station punkt przeładunku odpadów
Entered by: elutek
waste-not/want-not ethos idea / zasada \"nie marnotraw, a nie będziesz w potrzebie\"
wastewater ścieki
water hyacinth control zwalczanie hiacynta wodnego
water hygiene kontroler jakości (zdatności) wody
Entered by: Robert Foltyn
water imprint ukryte zużycie wody
water/wastewater facility urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne
Entered by: Magda Dziadosz
Web Compliance Center centrum zgodności sieci
Entered by: Kasia Platkowska
web of life tkanina życia
welsh slate łupek walijski
wildlife habitat siedlisko dzikiej przyrody
wildlife products produkty dzikiej przyrody
wildscapes krajobraz przyrodniczy
wind bands 1. strefy wiatrów 2. wiatry o wirowym charakterze
within the carrying capacity of supporting ecosystems w granicach pojemności ekosystemu
worldwide agricultural model światowy model rolnictwa
WWF Global Forest & Trade Network Globalna Sieć ds. Lasów i Handlu pod auspicjami WWF
[verification assessment of] the whole method repeatability performance ocena weryfikacyjna powtarzalności wyników pomiarów z zastosowaniem całej metody
« Prev

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search