The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Finance (general) Translation Glossary

English term Polish translation
Skills imbalance nierównomierne rozłożenie umiejętności
(large) accelerated filer (duży) podmiot zobowiązany do wcześniejszego składania dokumentów
a bankable compliance check akceptowana przez bank kontrola zgodności z regulacjami prawnymi
account up to date aktualizacja danych do konta
accounting closing options opcje/parametry zamknięcia księgowego
assumptions fail to hold założenia nie są spełnione
£50k 50 000 GBP
basis: cumulative narastająco (dotyczy podstawy naliczania podatku od wynagrodzenia)
Entered by: Kasia Bogucka
concurrence conditions warunki towarzyszące
consumer risk predictor wskaźnik/ocena ryzyka konsumenta
Entered by: Adam Lankamer
DEALERS IN SECURITIES LICENSING ACT ustawa o licencjonowaniu maklerów papierów wartościowych
disbursement fees prowizja za wypłatę środków
Entered by: Karol Kawczyński
fiscally led growth slowdown spowolnienie wzrostu stymulowanego bodźcami fiskalnymi
Entered by: Maciej Andrzejczak
impact of a five percent movement against wpływ zmiany/wahania (kursu) o 5% w stosunku do ...
Entered by: Kasia Bogucka
indebtedness możliwość zadłużania się
Entered by: Maciej Andrzejczak
invoiced for reimbursement ujęte w fakturze w celu zwrotu poniesionych kosztów
Entered by: Agnieszka Zmuda
Irrevocable Election wybór bez prawa wniesienia odwołania
lead book-running manager główny gwarant emisji
loan agreement for balancing kredyt do rozliczenia (zbilansowania)
Entered by: Kasia Bogucka
long short equity portfolios portfele obejmujące zarówno długie, jak i krótkie pozycje na akcjach
Entered by: Maciej Andrzejczak
performance report sprawozdanie z wyników
principal payment centre główne centrum obsługi płatności
reference numer (referencyjny)
retained earnings zyski nierozdzielone/zatrzymane/niepodzielone
retirement fee opłaty rekultywacyjne
rules for the field of zasadami w dziedzinie
Entered by: Maja Walczak
take-up of options stopień zainteresowania zakupem opcji
tri-bureau w oparciu o dane z trzech biur informacji kredytowej/gospodarczej
Entered by: Maja Walczak
Trust/ Nominee/ Fiduciary account powiernik/pelnomocnik (konto)
weekly cut off tygodniówka objęta niższą stawką podatkową
Entered by: Kasia Bogucka
wired for (bank machines...for commercials and news) bankomaty będą przekazywać reklamy i nagłówki bieżących wiadomości
Entered by: Mariusz Kuklinski
"banker's blanket" insurance coverage ubezpieczenie laczne
"costs lie where they fall"basis zasada "przypisania kosztów do miejsca ich powstania"
"drop-off" factor współczynnik korygujący
"in account" settlement rozliczenie w/na rachunku
"matched bargain" price cena aukcyjna
"notch of support" w wyniku [tego] wsparcia podwyższyliśmy rating o dwa punkty
"reasonable shareholder" rozsądny/racjonalnie myślący akcjonariusz/udziałowiec
"share of account" udział w rachunku
"sub-prime" crisis kryzys na rynku kredytów hipotecznych o najniższym ratingu
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search