The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Geology Translation Glossary

English term Polish translation
4-way dip(-closed) structure pułapka złożowa utworzona przez cztery zapady
abandonment plug korek likwidacyjny
arcose sandstone piaskowiec arkozowy
argillite argilit
barrier island wyspa barierowa
basement rocks skały podłoża; skały podścielające
bed of pebbles usypisko żwirowe/kamienne
blowout niecka deflacyjna
boring profiles profile wierceń
bromide analysis na podstawie analizy występowania bromków
caldera kaldera
chromic luvisol Terra rossa
compositing złożenie/składanie
connecting gorges przełomy łączące
continental drift wędrówka kontynentów (epejroforeza)
contoured 3-D map plot trójwymiarowy diagram (komputerowy) mapy izoliniowej
copper mineralized quartz-manzonite monzonit kwarcowy zmineralizowany miedzią
cross-gradient w poprzek/prostopadle do nachylenia
crown and travelling block Wielokrązek stały w koronie i wielokrążek ruchomy
cryptodome kryptokopuła
decompaction machine maszyna spulchniająca glebę
development well odwiert konturujący/ otwór udostępniający
Entered by: Jarosław Napierała
diamicton diamikton
double-fluid technique podwójny system iniekcji ciśnieniowej
downhole casing rury okładzinowe wgłebne
eccentric power mimośród, napęd mimośrodowy
edifice zbocze
entrenched river rzeka płynąca w wąwozie
Exempted Limited Partnership Law ustawa o spółkach komandytowych (Exempted Limited Partnership Law)
field pumping station terenowa stacja pomp
fill layer warstwa gruntu nasypowego
fishing operations operacje wydobycia/usunięcia z otworu (wiertniczego) utraconych (w nim) przedmiotów
fissure eruption erupcja szczelinowa
flag znacznik
flood loams iły pochodzenia recznego
formation fraction stopień przekształcania substancji
gasoline gazolina
geological climate wpływ historii geologicznej na klimat
Go-devil skrobak
gravity point punkt (swobodnego) zrzutu masy
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search