The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Human Resources Translation Glossary

English term Polish translation
bonded labor praca półniewolnicza dla odpracowania długu
booking agent impresariat
branch administrator administrator oddziału
broad-based employees pracownicy na stanowiskach niekierowniczych
broadband pasmo decyzyjne
buffer inventory zapasy buforowe
business dział
Business Development and Legal ... (e.g. Director) (np. Dyrektor)... ds Prawnych oraz Rozwoju Działalności
Entered by: Agnieszka Zmuda
business function grupa zawodowa
Entered by: Agnieszka Zmuda
business location miejsce pracy
business misconduct naruszenie etyki zawodowej/branżowej
business office zespół wsparcia sprzedaży
business surplus thorough competency zapewnić zyskowność (nadwyżkę finansową) poprzez kompetencyjność
buying multiples zakup hurtowy
C-INDUSTRIAL A BASIC industrial - przemysłowy
C/I składki
c/o na adres
call on accounts odwiedzać klientów/kontaktować się z klientami
call ref. no. numer identyfikacyjny sesji
call requests prośby o kontakt
Entered by: Agnieszka Zmuda
candidate's framework for ... warunki kandydata do ...
capability needs potrzeby w zakresie potencjału społecznego/ludzkiego
capacity charakter
capital-building employment supplements dodatki pracownicze typu kapitałowego
Car Policy polityka korzystania z samochodów służbowych
career path committee komisja ds. rozwoju zawodowego
career skills umiejętności zawodowe / przydatne w wykonywaniu pracy
carrier ubezpieczyciel
cascade rozpowszechnić ("kaskadowo")
Entered by: Agnieszka Zmuda
cash termination indemnity odszkodowanie/świadczenie pieniężne z tytułu rozwiązania umowy
casting and finishing engineer technik odlewów i wykończeń
catering assistant pomoc restauracyjna / niewykwalifikowany pracownik restauracji
certification and guarantee service certyfikacja i obs³uga gwarancyjna
certified manufacturing operator uprawniony pracownik produkcji
Certified Nurse Assistant dyplomowana pomoc pielęgniarska
cesser pay ekwiwalent urlopowy
chain pitch podzialka lancucha
challenge kwestionować/podważać/szukać lepszych rozwiązań/krytycznie analizować
champion wspomagać/wspierać
Chief Creative Officer Dyrektor Kreatywny
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search