The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Human Resources Translation Glossary

English term Polish translation
employment agency / business agencja / firma outsourcingowa
employment partnership stosunek pracy
employment proportion wymiar czasu pracy
Employment Training Program Program szkolenia zawodowego dla bezrobotnych
Entered by: Kornelia Longoria
empower zainspirowac
enabling leadership przywództwo delegacyjne
encourage ownership zmotywować/zachęcić do wzięcia odpowiedzialności
endorsed vs. approved przyjęty i zatwierdzony
energizer animator
engagement approach Podejście oparte na zaangażowaniu (wszystkich grup interesów / zainteresowanych)
Entered by: Wojciech Sztukowski
Engineering operative pracownicy techniczni
Entered by: legato
Engineering Representative Przedstawiciel techniczny / ds. technicznych
enhanced hours godziny (przepracowane) poza normalnym czasem pracy
enhanced selection zaawansowane metody doboru (pracowników/kadr)
enhanced work force value through staffing zwiększenie/podniesienie wartości siły roboczej/pracowników dzięki odpowiedniej rekrutacji
enlist employees pozyskać współpracę pracowników
enterprise agreement umowa licencyjna
Enterprise Learning Enterprise Learning
entitlement mentality postawa roszczeniowa
entry-level positions najniższe stanowiska
environmental resource osoba zajmująca się kwestiami/zagadnieniami ochrony środowiska
environmental, health and safety przepisy BHP i ochrony środowiska
err on the high side popełnić błąd przeszacowania
Entered by: Maciek Drobka
established starszy stażem
Ethics and Business Practice Committee Komisja etyki i postępowania służbowego
European Work Station Support Team Leader kierownik zespołu obsługi stacji roboczych na Europę
events department dział organizacji imprez
every effort will made to do so dołożyć wszelkich starań, by tak się stało/by to miało miejsce
executive on duty dyżurujący członek kierownictwa, dyżurujący członek kadry kierowniczej
exempt employee pracownicy o nienormowanym trybie pracy
Exit form protokół zdawczo-odbiorczy
expatriate allownace rozłąkowe
expense remuneration zwrot/pokrycie kosztów/wydatków [innych, niż mieszkanie]
express or implied agreement umowa zawarta w sposób wyraźny lub dorozumiany
extended grandfather przełożony wyższego szczebla
extended shift pattern system wydłużonych zmian pracy
Entered by: Kornelia Longoria
external employee sourcing rekrutacja zewnętrzna
fabrication staff pracownicy w dziale konstrukcji metalowych
Entered by: Kornelia Longoria
fabricators ślusarze
face time nominalny czas (np. pracy)
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search