The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Insurance Translation Glossary

English term Polish translation
credit earnings factor składnik z tytułu składki zarobkowej
General Accident Conditions vs Special Accident Conditions ogólne warunki ubezpieczenia wypadkowego vs szczególne...
Ordinance or law coverage Ubezpieczenie co do zgodności z Prawem
Entered by: Maria Schneider
policyholders' returns zwroty z inwestycji ubezpieczonego//właściciela polisy ubezpieczeniowej
press w chwili oddania do druku
Entered by: Maja Walczak
prior acts exclusion wykluczenie zdarzenia powstałego w (dowolnie dalekiej) przeszłości
"for each case and combined single limit per occurence" "za każdą szkodę oraz jako łączny limit za szkody powstałe w ramach jednego zdarzenia"
"lost in hole" price rekompensata za sprzęt utracony lub uszkodzony w odwiercie
(agent) procuring (agent) obsługujący, prowadzacy, zajmujący się
(insurance) carrier towarzystwo ubezpieczeniowe
(provided on a) claims-made form określonegon w polisie claims made
0,2bb 0,2 kwoty podstawowej
401(k) pracowniczy program emerytalny 401(k)
5 years No Claim Discount zniżka z tytułu 5-letniego okresu bezszkodowego
a deductible udział własny / franszyza redukcyjna
a few years\\\' worth of no claims bonus built up uzyskać/posiadać zniżki za kilka lat bezszkodowej jazdy // posiadać zniżki za bezszkodowość [...]
a further £20 premium discount if your friend takes out a policy with us dalsza zniżka w składce w wysokości 20 GBP
a non-invalidation and non-vitiation clause klauzula (dotycząca) braku możliwości uchylenia się ubezpieczyciela od skutków prawnych umowy
a.m. sums aforementioned = wyżej wymienione
above all being satisfied jeżeli wszystkie warunki (i), (ii), (iii), i (iv) powyżej zostały spełnione
Entered by: Maja Walczak
acceptance akceptacja
accident year rok kalnedarzowy, w ktorym mial miejsce wypadek lub szkoda
accidental death śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
Entered by: Wojciech Wołoszyk
actual amount incurred rzeczywiście poniesione koszty
Entered by: Maja Walczak
ACV wartość rzeczywista w gotówce
ADJUSTER likwidator
adjuster likwidator, likwidator szkód
advance loss of profits utrata przyszłych zysków
affected person osoba poszkodowana
Affirmative claim roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkód lub strat dotyczących amerykańskiego mienia państwowego
after enquiry Po dochodzeniu,
Entered by: Maja Walczak
After-the-Event Legal Expense Insurance ubezpieczenie kosztów prawnych zawierane po zdarzeniu
Entered by: Izabela Klodzinska
agent-based insurer ubezpieczyciel działający za pośrednictwem agentów
aggregate excess umowa nadwyżki szkodowości
Aggregate limit and hold harmless clause Klauzula o maksymalnej wysokości ochrony ubezpieczeniowej i przeniesieniu odpowiedzialności
agreement routing structure struktura/porządek przekazywania umowy
align with powiązać
Entered by: Maja Walczak
all as insured zgodnie z warunkami ubezpieczenia
allowance for helplessness zasiłek pielęgnacyjny
annual excess coverage roczne ubezpieczenie nadwyżkowe
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search