The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish International Org/Dev/Coop Translation Glossary

English term Polish translation
a technical rollover formalne przedłużenie
advocacy activities działalność rzecznicza, rzecznictwo
affiliate society stowarzyszenie afiliowane
allow udzielić/przyznać
artefact artefakt
briefcase NGOs aktówkowe organizacje pozarządowe, teczkowe organizacje pozarządowe
Calibre of OD people poziom/kaliber ludzi od/z rozwoju organizacyjnego
Directorate-General for Regional Policy Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
equity agenda program sprawiedliwości społecznej i równych szans
except as an insignificant part of your organization\\\'s activities? chyba że byłby to nieistotny fragment czynności podejmowanych przez Waszą organizację
General Framework ogólne założenia ramowe
Global Future Council on Consumption Globalna Rada ds. Kształtowania Przyszłości w Zakresie Konsumpcji
grassroots groups grupy obywatelskie
Inter-(Nuts II) projekty międzyregionalne na poziomie (jednostek) NUTS II
Iranian Association Stowarzyszenie Irańskie albo Związek Irańczyków
ISO Guide 25 ISO Guide 25
Entered by: Adam Lankamer
market state państwo rynku
Entered by: Maciek Drobka
Multi-Donor Trust Fund zbiorowy fundusz powierniczy / fundusz powierniczy zrzeszający wielu ofiarodawców/darczyńców
Office of Kathmandu Municipal Corporation Urzad Miasta Kathmandu
organisation developer specjalista/ekspert ds. strategii rozwoju organizacji
Entered by: Jarosław Napierała
parent club klub macierzysty
participatory network structures sieciowe struktury partycypacyjne
Entered by: Agnieszka Zmuda
Prime Ministry's Human Rights Presidency Rada ds. Praw Człowieka przy Prezesie Rady Ministrów
protected against resale for advertising purposes chroniona przed odsprzedażą dla celów reklamowych
referral network sieć współpracujących instytucji
refugee-serving community społeczność dbająca o uchodźców
Standing Committee of Voluntary Agencies Komisja Stała ds. Organizacji Ochotniczych/Wolontariackich
through a relevant line of command odpowiednią drogą służbową
to terminate financial aid zakończyć pomoc finansową
trade company firma handlowa
Entered by: Mindaugas Vasinauskas
U.S. Assistant Secretary for Communications and Information Zastępca Sekretarza Generalnego USA ds. Komunikacji i Informacji

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search