The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Law: Patents, Trademarks, Copyright Translation Glossary

English term Polish translation
Master Franchisee master franczyzobiorca/masterfranczyzobiorca/master-franczyzobiorca
Entered by: Maja Walczak
transcribe vs. reproduce vs. copy przepisywac, reprodukowac, kopiowac
"Subject to disclaimer." Podlega klauzuli wyłączenia odpowiedzialności
(with or without) traverse (z lub bez) sprzeciwu wobec wezwania do wydzielenia zgłoszeń patentowych
...media of or for such use,... ...oraz mediów/środków przekazu publicznego do tego właściwych lub odpowiednich...
Entered by: legato
a credit for royalties paid under the agreement kredyt na pokrycie opłat licencyjnych w ramach umowy
a statement of grounds uzasadnienie/podstawa prawna
a subordinate meaning znaczenie podrzędne
Entered by: Marquis
accommodation of exceptions dostosowanie wyjątków
according to any of claims 1 and 2 według zastrz. 1 lub 2
acquired distinctiveness Wtórna zdolność odróżniająca
actual and direct damage of you rzeczywista i bezpośrednia szkoda
advance against royalties zaliczka na poczet honorariów autorskich
All trademarks are acknowledged Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona
Allegation of Use form formularz zgłoszenia znaku towarowego/usługowego
allied and ancillary rights prawa zależne i pokrewne
ancilliaries usługi dodatkowe
any non-U.S. patent corresponding to a U.S. patent ani żadnego innego nie amerykańskiego / obowiązującego w USA patentu, który odpowiadałby takiemu pat
apply for the primary legislation złożyć wniosek o dokonanie/przeprowadzenie legalizacji pierwotnej
article of manufacture artykuł/wyrób przemysłowy
artwork used within the Film dzieło/praca artystyczna
as such w związku z czym
asserted against (prawa/roszczenia) dochodzone od
associated work utwór związany
assume no liability or responsibility nie bierze na siebie odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań
Entered by: Agnieszka Zmuda
at common law wynikających z precedensów
attorney docket number numer identyfikacyjny zgłoszenia naniesiony przez Zgłaszającego
authorized licensee uoważniony licencjobiorca
Entered by: Mikolaj Rasmussen
authors' society organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
background zaplecze (materiałów/materiałowe)
background intellectual property wyjściowa własność intelektualna
Beige Book raport Zarządu Rezerwy Federalnej
binding 3 year floating forecast wiążąca trzyletnia zmienna prognoza
blocks corrections poprawki odbitkowe
both sides of cooperation obie współpracujące strony
Entered by: Jacek Kloskowski
branded corner (narożne) stoisko firmowe
branding consultancy firma brandingowa
Business and Share Sale and Purchase Agreement Umowa kupna-sprzedaży udziałów/akcji i przedsiębiorstwa
capture surplus przechwycić/przejąć nadwyżkę
causing his signature hereto złożyć podpis pod niniejszym dokumentem
Entered by: Maja Walczak
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search