The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Management Translation Glossary

English term Polish translation
Bachelor of Science in Industrial Engineering inżynier specjalności inżynieria przemysłowa
"on the bench" 'ławka rezerwowych'
'bolt on' dedykowany
(Public Computer Terminals) Acceptable Use Agreement Publiczne terminale komputerowe - zasady prawidłowego użytkowania
1st Generation Director TWV Bonus premia dla dyrektora 1. generacji od hurtowego wolumenu zespołu
5S (Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina
Entered by: Tomasz Poplawski
above right (wyświetlane) powyżej z prawej strony
accordion-style management harmonijne zarządzanie
accounting flow managers kierownicy działów obrotu, przepływu księgowania
ACT (Authorized Capital Transaction) form formularz "Zatwierdzona transakcja kapitałowa"
action items czynności do wykonania
action on comments podjęcie działań na skutek (otrzymanych) uwag
Action Tracking Registers Rejestry Monitorowania Działań
Advance Deviation Notice wyprzedzające zgłoszenie wprowadzenia odstępstw
alerting talent zwracać uwagę/uświadamiać
alignment of expectations dopasowanie/dostosowanie oczekiwań
an avid student gorliwy adept / entuzjasta
answer a security query odpowiadać na pytanie weryfikacyjne
Appraisal / Assessment ocenic/oszacować
approaching entitlement zbliżać się do wartości optymalnych / maksymalnych
as of według stanu na
assistant to the Financial Director asystent(ka) dyrektora do spraw finansowych
attrition wskaźnik odejść pracowniczych
automatically copy somebody on the transmission automatycznie tworzyć i przesyłać do kogoś kopię wiadomości
backed by a proven track record poparty udowodnionymi osiągnięciami
Banquet Captain opiekun przyjęcia
Entered by: PanPeter
bar oprócz / wyjąwszy / nie licząc
bart chart wykres słupkowy
baselined process proces ze zdefiniowaną metryką bazową
Entered by: Jacek Kloskowski
be on the line być stawką
behavioural improvement podnoszenie kompetencji behawioralnych
Best practice questioning skills Umiejętność stawiania pytań w oparciu o najlepsze praktyki/wzorce
Entered by: Jerzy Ozana
better informed decisions bardziej świadome decyzje
brainstorming burza mózgów
brand inventory vs. brand exploratory inwentaryzacja marki vs. rozpoznanie marki
breakpoint punkt zwrotny
Entered by: Agnieszka Zmuda
broad picture szeroka perspektywa
Entered by: Agnieszka Zmuda
built environment istniejąca infrastruktura
business case analiza przypadku
business gardens ogrody biznesu
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search