The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Metallurgy / Casting Translation Glossary

English term Polish translation
temper rolling walcowanie wygładzające/wygładzanie
Entered by: Joanna Rączka
featuring a crushed area... charakteryzujący się obszarem/rejonem wgniecenia..
precision strips market specjalistyczne taśmy
100% eddy current tested Kontrola defektoskopowa metodą wiroprądową 100% wyrobów
24 gauge dla blachy stalowej 0,0239 cala, dla blachy ocynkowanej 0,276 cala i 0,0201 dla blachy aluminiowej
3(gas) analyzer trzygazowy analizator
a sheaf/sheaves of bainite wiązka/wiązki bainitu
additions and additives dodatki
Entered by: Witold Wiechowski
alloy fade utrata barwy przez stop
Entered by: Maciej Andrzejczak
ammonia lines, fail-safe method przewody z amoniakiem z systemem odpornym na uszkodzenia
angle beam probe kątowy czujnik wiązki
annealing wyżarzanie
ARC VOLTAGE - C.S.L SPEC napięcie łuku - specyfikacja CSL
arching łukowanie lub mostkowanie//powstawanie mostków (sklepień, łuków)
arduous weld interface nierównomierna/nieregularna strefa przejściowa spoiny
at w zakresie od do
Automatic Ultrasonic Inspection System ERW / on-line Automatyczny system kontroli ultradzwiękowej zgrzewania oporowego
average anisotropy coefficient średni współczynnik anizotropii
back sand masa zużyta (formierska)
balls kule
barrel length długość beczki
bars pręty
Battelle drop weight test próba kafarowa firmy Battelle
beached iron złom surówkowy z odlewania do dołów ziemnych
Entered by: Joanna Rączka
Beads of weld on plate in the flat position - MIG ściegi spawalnicze na płycie w pozycji podolnej
beam splitting rozcinanie belek
bed overflow przelew (rura przelewowa) materiału złoża fluidalnego
blanchard ground steel stal szlifowana na szlifierce rotacyjnej
blast erosion erozja spowodowana podmuchem
blast furnace wielki piec
bleed out (time) czas wycieku penetranta
bloom kesisko kwadratowe
blowing box głowica natryskująca
braze cladding okładzina lutowiny
bulk supercooling przechładzanie w masie
burner block blok palników
burr is beaten with extended hammers grat zbija/usuwa się za pomocą wystających młotków
burring workability podatność na wywijanie/na przebijanie materiału z jednoczesnym wywinięciem obrzeża otworu
butting profiles połączenie stykowe/czołowe/////złącza doczołowe
C-parts (drobne) normalia
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search