The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Nuclear Eng/Sci Translation Glossary

English term Polish translation
Act on Liability and Compensation for Nuclear Damage Ustawa o odpowiedzialności i oszkodowaniach za szkody jądrowe
application for access wniosek o prawo dostępu
at ---
clearance levels dopuszczalna aktywność promieniotwórcza
coking unit instalacja koksowania
commercial primary energy sprzedawana energia pierwotna
compensatory shunt reactor dławik bocznikujący kompensacyjny
containment steel liner stalowa okładzina obudowy bezpieczeństwa (reaktora)
Entered by: Magdalena Szewciów
core spreading area strefa rozpływu stopionego rdzenia / zbiornik retencyjny korium
decay system system neutralizacji
dry cask storage składowanie w suchych przechowalnikach
EMOP ekstremalnie maksymalne ciśnienie robocze
Energy Reorganization Act amerykańska ustawa o reorganizacji sektora energetycznego
fabric silo silos z tkaniny
fallout opad radioaktywny
free-release measurement facility stacja pomiaru aktywności promieniotwórczej odpadów
fuel performance codes wzory efektywności paliwa
Entered by: Marek Urban
high-integrity containers pojemniki typu B (o wysokiej wytrzymałości)
human intrusion 1. ingerencja człowieka; 2. działania człowieka; 3. działania ludzkie
last cores niezużyte rdzenie
locks and tags blokady i tabliczki (oznaczenia)
mass activity ionising radiation value miara aktywności właściwej promieniotwórczej
melt down stopienie rdzenia (reaktora)
Entered by: Lota
multi point cammed latches Zamki wielopunktowe
near surface disposal (of radioactive waste) podpowierzchniowe składowanie odpadów
non-maintenance period okres wolny od prac konserwacyjnych
normal evolution naturalne przeobrażenia
nuclear island equipment wyposażenie części jądrowej
nuclear pools jądrowe konsorcja ubezpieczeniowe
pass through lane pas/przejazd strefy kontrolnej
possible extensions ewentualne przedłużenia wizyty/pobytu
radiation protection pass karta ochrony radiologicznej
safety case analiza bezpieczeństwa
scintillator scyntylator
site-licensing wydawanie pozwoleń na budowę i/lub eksploatację składowisk
source term ilość i skład produktów radioaktywnych uwolnionych z elektrowni jądrowej
spallation spalacja
to crack cold fusion złamać tajemnicę /sekret zimnej fuzji
transfer to man wnikanie do organizmu ludzkiego

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search