The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Physics Translation Glossary

English term Polish translation
Pipe friction loss strata wywołana oporami tarcia w rurze
a billionth of a second (jedna) miliardowa (część) sekundy
a bundle of electromagnetic beams wiązki promieniowania elektromagnetycznego
a pressure reference poziom odniesienia a. wartość odniesienia ciśnienia
a slip boundary condition warunek brzegowy z uwzględnieniem poślizgu / uwzględniający poślizg
acceptor akceptor
acting in emptiness on the equal ...oddziaływującą w próżni na równą (tę samą)...
aliased velocity values zafałszowanie watości pomiarowej
Entered by: Rafal Piasta
amorphous-silicon flat panel imaging systems systemy obrazowania składające się z wyświetlaczy płaskich wykonanych z amorficznego krzemu
Anode collector is a cap and nail assembly kolektor anodowy składa się z nakrywki i sztyftu
anti-parallel antyrównoległy
appication mode variables zmienne trybu (sposobu) zastosowanie programu ....
arbitrary character charakter arbitralny
associated powiązany
astroparticle physics fizyka promieniowania kosmicznego
auxiliary current drive technology pomocnicza technika zasilania prądowego
backwash pressure tu: ciśnienie wody chłodzącej
beamline linia eksperymentalna
bending wave fala giętna
between the resulting force and functional dependence pomiędzy wynikową siłą a odkrytym/ustalonym ilorazem
bin bin
blanket modules moduły płaszcza (powielającego)
breeding blanket płaszcz powielający / strefa powielania
Brillouin nonlinear impairment tu: nieliniowe rozpraszanie Brillouina
bulk fluorescence fluorescencja masowa
bulk sample duza (objetosciowo, wagowo) probka
Entered by: Andrzej Lejman
Cherenkov light promieniowanie Czerenkowa
colour magnitude (stopień) nasycenia koloru
combustion point vs. flash point temperatura spalania vs. punkt zapłonu
complex (dynamic) compression modulus (E*) zespolony (dynamiczny) modul sprezystosci postaciowej przy sciskaniu
Entered by: Witold Palka
confined plasma plazma ograniczona
confinement capability zdolność utrzymywania (plazmy)
contain the plasma utrzymywać plazmę
Cribbed lense soczewki żłobione
dark current prąd ciemny
décentration types typy decentracji soczewek okularowych
diameter blank średnica soczewki surowej/średnica krążka
diffraction grating siatka dyfrakcyjna
donor donor
dynamic g, U and LT values dynamiczne wartości g, u i LT
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search