The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Social Science, Sociology, Ethics, etc. Translation Glossary

English term Polish translation
a social care assessment ocena opieki społecznej
Caucasians, Latinos, African American biali, Latynosi i Afroamerykanie
"Gibson Girl"/ "Petty Girl" nie tłumaczyć
"stimulating-passive" atmosphere stymulująco-pasywna atmosfera
(Deputy Commissioner)-cum-Marriage Officer (zastępca komisarza) i zarazem urzędnik ds. matrymonialnych
(maladaptive) coping styles (nieadaptacyjne) style radzenia sobie
Entered by: Robert Andruszko
(official) reference day oficjalny/-a/formalny/-a termin/data przeprowadzenia spisu
a child of Polish and English culture dziecko wychowujące się w dwóch kulturach: polskiej i angielskiej
A guide for subsequent planning wytyczne (zbiór wytycznych) do dalszego planowania
a guide to caring in the community informacje o zasadach funkcjonowania opieki społecznej, informator o pomocy społecznej
a joint Section 47 investigation was undertaken połaczone badanie / dochodzenie w oparciu o artykul 47 ustawy
abstinence-oriented measures metody oparte na zachowaniu abstynencji
accountability session spotkanie informacyjno-dyskusyjne
advocacy function funkcja orędownicza
advocacy services usługi z zakresu orędownictwa
affected by (czy masz) kłopoty zdrowotne lub jesteś w podeszłym wieku?
allocation of sth with competitors podział między konkurentów
ALMO Board (Arms Length Management Organisation) społeczny zarz±d budynków
androgynous in shape sylwetka androgyniczna
annoy irytować/drażnić
arousal-prone (łatwo) ulegający emocjom, dający się ponieść emocjom
articulate formułować
as discussed above jak zostało wcze¶niej/wyżej wspomniane/zauważone
assessment ocena
assistant valet służący pomocniczy, pomocnik służącego
associations of assets zaplecze
at the bottom of the socioeconomic ladder na najniższym szczeblu drabiny społeczno- ekonomicznej
attorneys attain partnership adwokaci stają się partnerami
attributions cechy, przymioty
auditory-digital preferred system preferowany system reprezentacji słuchowo-cyfrowy
bathing machine kabina kąpielowa (na kółkach)
be outside the parental control notorycznie lekceważyć polecenia rodziców
behaviour code kodeks postępowania
behavioural probabilities prawdopodobieństwo zachowań
bias, biases subiektywizacja
black, white or mixed race rasa czarna - rasa biała - rasa mieszana
blind check ślepe sprawdzanie
Entered by: Maja Walczak
Book-posts notatki z przeczytanych książek
boundary work prace poza normalnym zakresem opieki społecznej /w odpowiedzi na specjalne potrzeby rodziny
business development approach podejście nastawione na rozwój przedsiębiorczości
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search