The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Surveying Translation Glossary

English term Polish translation
an interval of działka elementarna o wartości
analyzing environmental and transportation impacts analiza oddziaływania na środowisko i transport
arc of a circle curving right łuk (okręgu) skręcający w prawo
Associate Relationship Survey ankieta dotyczaca relacji miedzy wspolpracownikami
Entered by: Kornelia Longoria
barge topping próbkowanie poniżej odsłoniętej powierzchni ładunku węgla (barki węglowej)
benchmarks repery
boning rods krzyże niwelacyjne
care provider opiekun
check quota sprawdź próg liczby osób (w danych kategoriach)
computerized physical planning data zdigitalizowane dane fizyczne terenów
Cross Divisional Survey ankieta międzyoddziałowa
Cross fall pochylenie poprzeczne/spadek poprzeczny
Cross-case analysis przekrojowa analiza przypadku, przekrojowa analiza przypadków
Cultural Sentiment Trending nastawienie do kultury
cut off point granica/limit/wartość graniczna
Entered by: Agnieszka Zmuda
floor plan rzut kondygnacji
follow up okres obserwacji poszpitalnej
Entered by: Pawel Michniak
France Metropolitan Francja metropolitalna
free smoothing wyrównanie swobodne
group buying zakupy grupowe
land use proposals projekty zagospodarowania przestrzennego terenu
longitudinal sample próba badanych w badaniu podłużnym/ próba longitudinalna
market research interview wywiad mający na celu badanie rynku
measured building survey inwentaryzacyjne pomiary budynków
measurements to guarantee 4 D space-time partition concept pomiary muszą zachować 4D czasoprzestrzenne pojęcie partycji
medical school (wyższa) szkoła medyczna/AM
mentions detail szczegóły wzmianek/wzmianki
mode of production sposobem/trybem wytwarzania/generowania
national continuous survey (ogólno)krajowe badanie ciągłe
No individuals will be named as a result of this survey. wyniki ankiety zostana opublikowane w postaci zagregowanej
nonlinear fuzzy neural network model nieliniowy model sieci neuronowej rozmytej
notional site rewir
on-grade reading odczyt/wskazanie/wartość nachylenia/pochylenia/spadku dobrej jakości
Please tally onto quota sheet proszę zsumować w wykazie (badanych rozróżnionych ze względu na płeć/wiek)
prompt sheet arkusz wywiadu techniką niedokończonych zdań
radial point punkt zerowy/centralny - srodek (kola)
reflectorless laser-measuring technology bezzwierciadlana technologia pomiarów z wykorzystaniem lasera
relevant stosowny/idealny//skierowany na moje potrzeby
risk sample próba wybrana na podstawie analizy ryzyka
robotic total station zrobotyzowany tachimetr
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search