The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Telecom(munications) Translation Glossary

English term Polish translation
"as available" basis na zasadzie istniejacej mozliwosci dostepu
Entered by: PanPeter
"floor" sound odglosy z pomieszczenia
"open-wire line system" system (komunikacyjny) z przewodami napowietrznymi
"pin phone credit" impulsy telefoniczne związane z kodem PIN
Entered by: Hania Pietrzyk
"Portable Radio Transmitting and Receiving" mobile telephone Przenośne radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze
"pull" service usługa typu "pull"
#MIN+SEND #min+send key
Entered by: Jacek Kloskowski
(basic) ranging interval podstawowy przedział pomiaru odległości
(news) anchor prezenter
50G & 20G Integrated Line Processing Units 50G & 20G zintegrowane jednostki/moduły przetwarzania/obsługi łącza (teleinformatycznego)
Entered by: Jacek Kloskowski
a plurality of wiele; kilka
ABA remail zwrotna przesyłka do kraju nadawcy
access service network (ASN) sieć dostępowa (ASN)
access traffic need zapotrzebowanie wynikające z ruchu dostępowego
access waveform przebieg sygnału dostępowego
accessible services udostępnione usługi
accessory connector złącze akcesoriów
acquisition przejęcie
Entered by: Adam Lankamer
acquisition assistance channel kanał wspomagania akwizycji
actuator pressel dźwignia przycisku
AD Lash (All Dialectric Lashed Alongside Cables) podwieszane/podczepiane optotelekomunikacyjne kable dielektryczne
Entered by: Wojciech Wołoszyk
addressograph adresograf/adresarka
adhesive ring pierścień (samo)przylepny
ADSS - all dialectric self supporting cables samonośny optotelekomunikacyjny kabel dielektryczny
Entered by: Wojciech Wołoszyk
against unsynchronised TDD przy niezsynchronizowanym trybie TDD
Aging karencja/kwarantanna
Entered by: legato
Air Interface Standard standard łączności radiowej/bezprzewodowej
alerting phase faza powiadamiania
aliasing aliasing
always-on stały dostęp/stałe łącze
analogue portable subscriber analogowe przenośne urządzenie abonenckie
Entered by: Adam Lankamer
announce a call anonsować (nadchodzące połączenie / osoby dzwoniące), informować o połączeniu
Entered by: Kasia Platkowska
answer seizure ratio stosunek połączeń udanych do wszystkich połączeń (wyrażony w %)
antena radiowego łącza internetowego antenna for wireless Internet access
antenna squint odchylenie kątowe anteny
anti-gossip timeout funkcja ograniczenia czasu nadawania
arbitrary scalar phase shift dowolne skalarne przesunięcie fazowe
ARO po otrzymaniu zlecenia
Entered by: Maja Walczak
Asynchronous Digital Subscriber Line asynchroniczne cyfrowe łącze abonenckie
Entered by: Wojciech Wołoszyk
at the slow rate taryfa podstawowa
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search