The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Serbian Mechanics / Mech Engineering Translation Glossary

English term Serbian translation
a beaker čaša/laboratorijska čaša
a die-clogging phenomenon pojava zapušavanja mlaznice / ekstruzione glave
a filler-like effect dejstvo slično puniocu, efekat sličan puniocu
a more pronounced non-Newtonian behaviour izraženije nenjutnovsko ponašanje
a normally tightened packing standardno/uobičajeno pritegnut zaptivač/zaptivka
Entered by: Nebojša Mihaljević
a pilot hole vodeća rupa
a twin screw extruder ekstruder sa dvostrukim pužem/vijkom; dvopužni ekstruder
actual volume correlation korelacija stvarnog volumena (zapremine)
actuator bench range opseg radnih pritisaka vazduha za napajanje aktuatora
Entered by: Nebojša Mihaljević
actuator pointer kazaljka aktuatora
Entered by: Nebojša Mihaljević
adapter plug adapter utikač (međuutikač)
adjustable link turnbuckle podesiva spojna/vezna (vijčana) zatega
Entered by: Nebojša Mihaljević
Air Brush/Spray gun vazdušna četka (četkica) / pištolj za brizganje (prskanje) boje
Entered by: V&M Stanković
air logic pneumatska logika (pneumatski logicki sistem)
antenna mast antenski stub
anti-fungus approval potvrda fungicidnih svojstava/dejstva
Anticlimbers уређаји против пењања возила приликом судара
arms of hoist krakovi dizalice
Entered by: Biljana Stojanovic
assembled flush with the mounting bracket montirano tako da bude poravnato sa montažnim držačem
assembly drawing montažni crtež, sklopni crtež
Entered by: V&M Stanković
automatic heated drain valve automatski ispusni ventil sa grejačem
automatic rotary cold glue labeler automatska etiketirka za kružno lepljenje hladnim lepkom
auxiliary contact PKZMO PKZM0 prekidač sa pomoćnim kontaktima
axial bulb turbine cevna aksijalna turbina
axial cam pump aksijalna/propelerna pumpa
b.e. na primer
back boring obrada sa smerom unazad
Entered by: Nebojša Mihaljević
back draught pipe protivpovratna/nepovratna cev
back flush filter povratni filter, filter povratne vode
Entered by: Nebojša Mihaljević
backstop ograničavač hoda, uređaj za zaustavljanje povratnog hoda
Entered by: V&M Stanković
ball end mill vretenasto glodalo sa loptastim čelom (kuglastim završetkom)
ball graphite cast iron Liveno gvožđe sa kuglastim grafitom (nodularni liv)
ball pressure pritisak na kuglu
ball sector valve sektorska kuglasta slavina/ventil
Entered by: V&M Stanković
ball thread recirkulaciono zavojno vreteno
barb connection crevni nastavak/priključak
barring device uređaj za (po)okretanje
bending machine mašina za savijanje, presa za savijanje
bit umetak/uložak/nastavak
bit wear habanje svrdla
Entered by: Biljana Stojanovic
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search