The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Business/Commerce (general) Translation Glossary

English term Slovak translation
account control riadenie zákazníka
account plan plán starostlivosti o zákazníkov
back office back office
BONDING AGENT SUPPLY FAILURE porucha dodávky pojiva
business incubator Podnikateľský inkubátor
Business Unit obchodný úsek
Business Unit Letterhead Hlavička obchodnej jednotky
cash flow peňažné toky, hotovostný tok
Central Facility for Funds (CFF) account Centrálny správca (účtov) fondov (CFF)
Entered by: Igor Liba
CHAIN MOTOR FAILURE porucha reťazového motora
CHAIN SPEED MEASUREMENT meranie rýchlosti pohybu reťaze
CHEP spoločnosť CHEP
Chief Operating Officer prevádzkový riaditeľ
crowdsourcing crowdsourcing
customer revenue tržby vytvárané zákazníkom/zákazníkmi
equity first principle princíp spolufinancovania z vlastných zdrojov / financovania s preukázaním vlastných zdrojov na financovanie časti projektu
Entered by: Igor Liba
Executive Insights pohľady / názory vrcholných predstaviteľov / manažérov
Entered by: Igor Liba
Fund Issuance (FIA) Account Zúčtovací akciový/dlhopisový účet (FIA)
Entered by: Igor Liba
gross equity Celková hodnota emisií akcií
Entered by: Andrea Ábelová
headline price publikovaná/inzerovaná/zverejnená cena
Entered by: Slavomir BELIS
High Street hlavná obchodná ulica
in-license získať licenciu
Lead Collection zhromažďovanie obchodných kontaktov
Lean; Lean Concept zošťíhľovanie; koncept zoštíhľovania
leverage pákový efekt
leverage point bod vplyvu
Entered by: Peter Hladky
MACHINE TACT FOR CHARGE NUMBER strojový takt pre náplň číslo
mainstream price-point cenový bod hlavného prúdu
non-merchandise item netovarová položka
offer sheet ponukový list
on-off basis z času na čas
Entered by: popro
pay as you go priebežná platba
PINS FAILURE porucha kolíkov (reťaze)
PNEUMATICS FAILURE porucha pneumatického systému
product recall stiahnutie výrobku z trhu
publicly held company verejne obchodovaná akciová spoločnosť
ramp up zvýšiť
re-sale ďalší predaj
referral odporuŸenie
Registration details registračné údaje spoločnosti
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search