The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Finance (general) Translation Glossary

English term Slovak translation
a xxx EUR non-dilutive core capital issue emisia kmeňových akcií v objeme xxx €, ktoré nemajú zrieďujúci vplyv
Entered by: Igor Liba
account receivable amount suma/hodnota pohladavky
actuals skutočné údaje/dosiahnuté výsledky
advance preddavok, záloha
Entered by: Igor Liba
approval ratings index dôvery
asset classes druhy investícií
at constant scope and exchange rates pri konštantnom rozsahu a výmennom kurze
Entered by: Marta Karchnakova
balloon payment balónová splátka
bear-steepening Zrýchlenie poklesu
Breakage cost poplatok za predčasné splatenie
cash pickup vyzdvihnutie hotovosti
Collection note inkasný príkaz
Committed Term Sheet Rozpis podmienok úveru
cover holding krytie (majetkové, finančné ...)
credit scoring úverové ohodnotenie
currency of choice preferované platidlo
debt and equity interests podiely na dlhu a vlastnom imaní
deferred purchase price odložená kúpna cena
deleverage zníženie miery zadĺženosti
drive in the desired direction prispievajú k správnemu smerovaniu
Facility Agent zástupca pre uľahčenie inkasa a rozdeľovanie platieb
Facility Currency (denominovaná) mena (finančného) nástroja
fixed income derivatives on interest rate deriváty s pevným výnosom, viazané na úrokové sadzby
floor manager floor manager / vedúci oddelenia / vedúci zmeny
Entered by: Igor Liba
Head of Terms predbežná dohoda
hedge fund hedžový fond
high leverage veľký pákový efekt
Entered by: Igor Liba
inflation-targeting inflačné cielenie
joint venture spoločný podnik
layaway odlozeny tovar na splatky
leveraged bet stávka so zosilneným efektom
leveraged buyout fund fond pre akvizície na dlh
leveraged portfolio portfólio s pákovým efektom
Entered by: akkurat
like for like sales priamo porovnateľné tržby
Entered by: Slavomir BELIS
Loan Tape dokumentácia pôžičiek na páskach/ (disketách)...
low securities obchodované položky s nízkym kurzom / cenné papiere s nízkym kurzom
Entered by: Igor Liba
Low Spread for Gold Trading malé rozpätie pre obchodovanie so zlatom
Entered by: Igor Liba
margin grid mriežka/krížová tabuľka (cenových) rozpätí
matched principal broker klientom zvolený/odsúhlasený hlavný broker/maklér
Entered by: Igor Liba
maverick buying svojvoľné nakupovanie/nákupy
Entered by: Slavomir BELIS
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search