The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Law (general) Translation Glossary

English term Slovak translation
Issues resolution hearing (IRH) predbežné súdne prejednanie veci
"Official Journal" (of the European Union) Úradný vestník Európskej únie
...in the administration or provision of... ...v rámci správy alebo zabezpečovania...
Entered by: Erich Szabo
a Child Arrangement order Súdne rozhodnutie o úprave styku s dieťaťom a jeho obvyklom pobyte
a poll písomné hlasovanie
Acceptable Behaviour Contract dohoda o prijateľnom správaní
Entered by: Igor Liba
Advertising Supplement príspevok na uhradenie nákladov súvisiacich s vykonávaním reklamných činností
Entered by: Igor Liba
All recorded unspent offences released Všetky evidované nevykonané tresty za trestné činy zverejnené
ancillary Orders doplnkové súdne príkazy
appointment termín stretnutia
Asset Interview Appointment stretnutie za účelom interview pre hodnotenie Asset
at-will employment pracovný pomer (upravený/upravovaný) podľa vlastného uváženia
Entered by: Slavomir BELIS
Attendance Centre Order nariadenie/príkaz navštevovať stredisko pre mladých delikventov
Entered by: Igor Liba
Austrian Federal Act rakúsky spolkový zákon / spolkový zákon Rakúskej republiky
Entered by: Igor Liba
bail hostel zariadenie pre prepustených na kauciu
Entered by: Lenka Paučínová
Breach proceedings súdne konanie vo veci nesplnenia si povinnosti
Entered by: Igor Liba
Causation Hearing vypočúvanie/konanie s cieľom zistiť príčinné súvislosti
Entered by: Igor Liba
cease and desist letter list s výzvou na (okamžité) zastavenie činnosti
Entered by: Andrea Ábelová
chattel hnuteľný majetok
Child Arrangement Order Súdne rozhodnutie o úprave styku s dieťaťom a jeho obvyklom pobyte
Child Protection Medical Lekárske vyšetrenie chráneného dieťaťa
Child/Young Person\'s Looked After Review Part Two - Chair\'s Report Dieťa/mladistvá osoba v náhradnej starostlivosti - Revízia Druhá časť: Revízia vykonaná predsedom
Citizens Advice Bureau Občianska poradenská kancelária
Entered by: Martin Gajdos
Commercial Close/Financial Close Obchodné uzavretie/Finančné uzavretie
Entered by: Viera Valková
Constitution Grants a Decree of Divorce Právo na rozvod je zakotvené v ústave.
Core Assessment Komplexné hodnotenie
costs in application uplatňované trovy
Entered by: Igor Liba
Court Doth Súd vydáva
Criminal Petition trestná žaloba
Entered by: Marek Buchtel
Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) Kancelária koruny a Prokurátorská fiskálna služba
curfew requirement požiadavka zákazu vychádzania
custody, legal custody or care and control opatrovníctvo, právne poručníctvo alebo starostlivosť a dohľad nad dieťaťom
Entered by: Igor Liba
démarche demarš
Default divorce decree kontumačný rozsudok (o rozvode)
Entered by: Kristian Madar
Defenses and Weaknesses in Financial Investigation sebaobrany a slabiny (slabe stranky ) ...
Deputy Registrar versus Superintendent Registrar zástupca matrikára a hlavný matrikár
discharge meeting porada o prepustení/stretnutie za účelom prejednania prepustenia
Entered by: Marta Karchnakova
Driver licencing Vehicle Authority (okresný) dopravný inšpektorát
Entered by: Igor Liba
either way offence trestný čin, pri ktorom je možný výber procesu
Entered by: Igor Liba
exclusive jurisdiction výlučná súdna právomoc
Entered by: Igor Liba
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search