The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Law: Taxation & Customs Translation Glossary

English term Slovak translation
...ask the Court to list your case for mention so that judge... zaevidovať prípad pre pridelenie
Entered by: Igor Liba
a direct minimum holding minimálny priamy podiel
Entered by: Igor Liba
beneficial owner bezprostredný vlastník / konečný príjemca / užívateľ
Entered by: Igor Liba
CHB number číslo rozhodnutia o priznaní detských prídavkov
Entered by: Igor Liba
Child Tax Credit Rate sadzba daňového bonusu na dieťa/sadzba daňovej úľavy na dieťa
Entered by: Slavomir BELIS
Council Tax Benefit úľava z komunálnej dane
Entered by: Igor Liba
holding notes ktorí su majiteľmi cenných papierov
Entered by: Igor Liba
hot pursuit prenasledovanie (pachateľa políciou)
implicit tax implicitná daň
No. of Appointments počet spoločností, v ktorých vykonáva funkciu
Number of charges: 0 outstanding/ 0 part satisfied / 0 satisfied záložné práva: 0 nesplatené / 0 čiastočne splatené / 0 splatené záväzky
progressive tax progresívna daň
regressive tax degresívna daň
severance tax daň z ťažby (nerastných surovín)
tax wedge daňový klin
The EU Saving Directive Smernica EÚ o úsporách / Smernica EÚ o zdaňovaní príjmov z úspor
Entered by: Igor Liba
total exemption small Oslobodenie od povinnosti nezávislého auditu
Travelling Tax Audit audit dane z cestovných nákladov v zahraničí / audit daňových výdavkov uhradených počas služobných ciest v zahraničí
Entered by: Igor Liba
under caution s upovedomením osoby o jej právach a trestnoprávnej zodpovednosti
Entered by: Eva Kovacikova
withheld zrazená

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search