The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Manufacturing Translation Glossary

English term Slovak translation
Global Organic Textile Standard (GOTS) norma pre spracovanie textílií vyrobených z organických vlákien (GOTS)
35°C wet bulb 35 °C nameraných na vlhkom teplomere
action points spúšťací bod
Active table area system systém aktívnej plochy tabule
Aftermarket trh náhradných dielov
Entered by: Eva Kovacikova
agile manufacturing agilná výroba
Ascent pushbutton tlačidlo pre pohyb nahor
Axel-L1 Multi-Sheet Loader laserový rezací stroj série Axel L1 s niekoľkými miestami prísunu / vkladania plechov
backorder nevybavená objednávka
brand manufacturer client klient značkového výrobcu
Entered by: Erich Szabo
Calibration of Stand Off Distance (tracing) kalibrácia vzdialenosti v odstavenom stave
cams lock screw záverná skrutka vačky
CAUTION Upozornenie
conditioning rotor miešadlo, premiešavací rotor
conversion parts diely na prestavbu
Cover Cutting Method spôsob rezania / strihania krytu / povlaku / ....
critical mass technology technológia kritickej hmotnosti
cut-proof odolné proti porezaniu
DANGER Nebezpečenstvo
DANGER WARNING CAUTION Nebezpečenstvo, varovanie, upozornenie
Directive smernica
Entered by: Sarka Rubkova
Edge pulse time doba nárastu/poklesu impluzu
gas per time objem (laserového) plynu za časovú jednotku
graphite-grease braiding upchávková šnúra z grafitovej priadze
Harmonized standards harmonizované normy
industry firsts technologické novinky
Instore pallet úložná/skladovacia paleta (vnútorná)
keeprelay relé s mechanickým pridržaním
Laser Draw vykresľovanie laserom
loading bellow plniaca hubica
Machine comment popis stroja
Magnetically responsive technologies magneticky reagující materiály alebo technológie magneticky reagujících materiálov
Manufacturers financial services Finančné služby výrobcov
Entered by: Alžbeta Takácsová
Maximum zero weight value maximálna hodnota s nulovou váhou
MPG or JOG imlulzný generátor alebo režim ručného posunutia
nesting optimalizácia rozmiestnenia dielov na materiáli
obround symetrický ovál / ovál
order objednávka
outlet spout lining obloženie výstupného hrdla
Outstore pallet úložná/skladovacia paleta
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search