The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Medical (general) Translation Glossary

English term Slovak translation
a central slip stredný pruh
Entered by: Ales Horak
arterial or venous line arteriálny (tepenný) alebo venózny (žilný) okruh
at A Glance na prvý pohžad
auditory brainstem response (ABR) test vyšetrenie sluchových evokovaných potenciálov z mozgového kmeňa
Entered by: Eva Kovacikova
balloon sinuplasty procedure balónová plastika prínosových dutín
Entered by: Jana Novomeska
brittle diabetes inzulíndependentný diabetes mellitus (typ 1)
buffy coat leukocyto-doštičková vrstva
Entered by: Igor Liba
capsular retraction kapsulárne/puzdrové stiahnutie
Entered by: Slavomir BELIS
centile percentil/procentil/centil
chaperone proteins chaperony (pomocné proteíny)
circulator nurse obiehajúca sestra
Entered by: Erich Szabo
Date of revision of the instructions for use: dátum revízie návodu na použitie
diabetes mellitus diabetes mellitus
Diractorate of Dermatology Dermatologická klinika / Odbor (Oddelenie) dermatológie / Odbor (Oddelenie) kožných chorôb
Entered by: Igor Liba
distribution pattern sposob rozlozenia/rozptylu/
double-blind titration phase titračná fáza dvojito zaslepenej štúdie
Entered by: Lucia [Lulu] Lay
Downstream visual cycle proteins downstream proteíny zrakovej dráhy
Entered by: Igor Liba
drop out odstúpiť
Ex premature byvaly/e predacasne narodeny/e ...
floppiness vrodený znížený svalový tonus
flowable tekutý
gastroschisis gastroschíza, vrodený rázštep žalúdočnej (brušnej) steny
gastrostomy site miesto (chirurgického) vyústenia žalúdka navonok
Entered by: Slavomir BELIS
impedance tip špička (hrot) s nízkou impedanciou
Entered by: Erich Szabo
intussusception intususcepcia
Mongolian spot mongolská škvrna
noncutting edge tupý (nerežúci) okraj
omphalocele omfalokéla, pupočníková hernia
patency priechodnosť
perigraft seroma seróm okolo štepu
PHACE syndrome syndróm PHACE
preclot zabrániť tvorbe zrazenín
rebound hypertension obnovenie hypertenzie
responder status responzivita/status respondéra
restless legs syndrome Syndróm nepokojných nôh
sleep staging inscenovanie spánku
Stapler stapler
subgaleal pocket subgaleálny vačok
Entered by: Alžbeta Takácsová
surgical handpiece chirurgický nástroj
Entered by: Erich Szabo
Systolic murmur - PDA systolický šelest - patent ductus arteriosus
Entered by: Eva Kovacikova
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search