The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Real Estate Translation Glossary

English term Slovak translation
a limited liability company spoločnosť s ručením obmedzeným
Entered by: Slavomir BELIS
as is v existujúcom stave
building/occupancy permit stavebné povolenie / povolenie na používanie
Comments of variations from pre-eminent lease poznamky k zmenam (pre-eminentnej) zmluvy
company limited by guarantee spoločnosť s ručením obmedzeným zárukou
Details of add-on factors (if relevant informácie o doplnkových faktoroch (ak sú relevantné)
granny annex samostatná prístavba
Entered by: Igor Liba
Houses in Multiple Occupation (HMOs) nájomné domy so spoločne používanými priestormi
Entered by: Igor Liba
Indexation Provisions & caps ustanovenia ohľadne indexácie a podmienené platby
Entered by: Igor Liba
Keep open clause (if relevant) ustanovenie ohľadne otvorenia prevádzky (ak je podstatné)
Entered by: Igor Liba
lender required repairs and treatments opravy, úpravy a ošetrenia, ktorých vykonanie požaduje veriteľ
Entered by: Igor Liba
Occupational Unit prenajímaná jednotka
Entered by: Igor Liba
plot plan/cadastral plan of property to be valued geometrický plán/katastrálna mapa s nehnuteľnosťou určenou na ocenenie
Service charge provisions & caps etc Ustanovenia o servisných poplatkoch a kapitalizáciach

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search