The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Social Science, Sociology, Ethics, etc. Translation Glossary

English term Slovak translation
advocates meeting stretnutie právnych zástupcov
Affidavit, licence and certificate of marriage Miestoprísažné vyhlásenie, >
baby boomer baby boomer
Child and Adolescent Mental Health Services centrum / pracovisko / služba liečebno - preventívnej starostlivosti o duševné zdravie pre deti a mládež
Entered by: Igor Liba
Child predator predátor detí ( koristník )
Child support agency Agentúra pre vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu
Entered by: Lucia [Lulu] Lay
Child Tax Credits and Child Benefit daňové úľavy na dieťa/deti a rodinné prídavky
Entered by: Eva Kovacikova
cold weather payment príspevok na vykurovanie v mimoriadne chladnom období
Entered by: Lucia [Lulu] Lay
contact hearing pojednávanie vo veci styku s dieťaťom
core assessment hĺbkové posúdenie / hĺbkový posudok
Entered by: Igor Liba
Council tax domová daň/mestská daň
Entered by: Eva Kovacikova
County Duty Service Obvodna nudzova linka
Entered by: Eva Kovacikova
disruption meeting schôdzka v súvislosti s predčasným ukončením náhradnej rodinnej starostlivosti
Entered by: Jana Novomeska
Family Assessment Team posudková komisia
feedback loop spätnoväzobná slučka
fellow cestny clen
grommet insertion in her left ear ventilačná trubička
Entered by: Eva Kovacikova
High Costs Case Unit Oddelenie pre nakladne sudne spory
Housing association urad pre ubytovanie socialne slabých a postihnutých osôb
Entered by: Eva Kovacikova
Initial Child Protection Conference Úvodné stretnutie pre ochranu dieťaťa
interest group záujmová skupina
Letter of instructions písomné pokyny
means tested posúdenie (nároku na dávky) na základe príjmov a majetku
Entered by: Igor Liba
PCAS - Parent Capacity Assessment pediatrická služba pre podporu a rozvoj komunikačných zručností
Report in Gender, Age and Diversity Roll-out spristupnenie taktiky >>>
to be vacated zrušenie (súdneho pojednávania (konania))
to lodge bundle podať/predložiť spis
Welfare Benefits Officer pracovník oddelenia sociálnych dávok
Entered by: Eva Kovacikova
wheelchair/level access bezbariérový prístup
Entered by: Lucia [Lulu] Lay

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search