The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Turkish Law: Contract(s) Translation Glossary

English term Turkish translation
in the pay-roll (kendi) kadrolu
"Сessionary" in Turkish devralan (kişi)
...find and hold... Kanaatine varmak
access fee adjustment allowance rights erişim ücreti düzenleme ödeneği hakları
Entered by: hfilik
accrued tahakkuk eden
accurate records kesin kayıtlar
acting by Yetkili
Entered by: Ahmet Tunca
acting by and through aracılığıyla hareket eden
adjudicator's determination hakem kararı
advance unedited version Nihai şeklini almamış taslak metni
aggregated information toplu bilgi
Agreement ve Contract anlaşma ve sözleşme veya sözleşme ve sözleşme
any and all herhangi bir ve bütün
applicable calendar month ilgili takvim ayı
applicable laws geçerli / ilgili yasalar
Entered by: Seval Yılmaz Koşar
Arbitrary Court Tahkim Mahkemesi/Kurulu
Entered by: Erkan Dogan
at his expense and discretion masraflar ve takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere
attorneys-in-fact Vekil
Author Başvuru sahibi
authorized court and proof of contract yetkili mahkeme ve sözleşmenin delil teşkil etmesi
battle of forms taraflar arasında anlaşma sağlama prensibine dayanan
Entered by: Özden Arıkan
bear the wages masrafları karşılamak
beneficiary (Law sphere) Lehdar
bookrunner bookrunner
break penalty ihlal cezası
bridging document düzenleme ve ayarlama belgesi
burn rate kopya adedi
character-forming of detachment agreement "Karakter Geliştirici Dış Eğitim Anlaşması"
civil jurisdiction and judgements act Sivil Yargılama Sınırları ve Kararları Yasası
CMR CMR Karayolu Taşıma Belgesi
comfort letter himaye beyanı
Commercial-in-confidence Gizli Bilgi
compensating use tax telafi edici kullanım vergisi
Entered by: Zeki Güler
Compliance Commitment Uyum taahhüdü
concession ihale etme
Entered by: Özden Arıkan
Consequential and indirect loss tali ve dolaylı zarar
Entered by: Ahmet Tunca
constructive total loss hükmi tam zıya
Contractor yüklenici
copping harpuşta
corporate trustees mutemet/yetkili mutemet/kurumsal mutemet
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search