The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Ukrainian Government / Politics Translation Glossary

English term Ukrainian translation
% change відсоткова зміна
Entered by: Zoryana Dorak
are presently facing prosecution яким на сьогоднішній день висунуто обвинувачення
Entered by: Nadiya_S
astroturfing політичне клакерство
civic republican(s) громадянські республіканці
civil unrest громадські заворушення
commissions of trust почесні/довірені повноваження/посади
Degree of monetisation ступінь монетизації
Emergency Food Authority Агентство по резервным запасам продовольствия
Entered by: Vladyslav Golovaty
Employment to population ratio співвідношення зайнятого населення до його загальної чисельності
EU visibility guidelines Інструкції ЄС щодо використання наочних засобів відображення підтримки ЄС
glass ceiling скляна стеля
grassroots movement низовий рух
H.E. (His/Her Excellency) Й.Е. (Його/ЇЇ Ексцеленція )
human dimension людський вимір
ICFY Міжнародна конференція по проблемах у бувшій Югославії
inclusive and empowered society суспільство рівних можливостей і прав
Entered by: Zoryana Dorak
Income share held by lowest 20% частка (загального) доходу, що припадає на 20 % населення з найнижчими доходами
liberism невтручання держави в економічну політику; політика laissez-faire; економічний лібералізм
lobbyist лобіст
net contributing countries країни-донори міжнародної допомоги
occasional papers Неперіодичні публікації
Entered by: Zoryana Dorak
Persistence to last grade of primary Відсоток учнів, котрі отримали повну початкову освіту
Pre-Decisional Draft проект, що передує прийняттю рішень
Entered by: Vladyslav Golovaty
prior informed consent завчасна інформована згода
Entered by: Oleg Prots
Rotherham Metropolitan Borough Council Рада метрополітенського району Ротерем
round of contracts серія договорів, низка договорів
See how brave they are! Ви тільки-но подивіться як вони осміліли!
Entered by: Darko Kolega
SFRY СФРЮ
spill-over Effekt ефект "поширювання"
stranded migrants мігранти в скрутному матеріальному становищі
swing voter нестійка частина електорату
territorial self-government units адміністративно-територіальні одиниці
think tank Аналітичний центр
welcome drink привітальний коктейль
голосуючий суддя voting judge
Мembership guest Асоційований член ЄС

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search