The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Business/Commerce (general) Translation Glossary

French term Polish translation
accès aux documents de reporting dostep do dokumentow sprawozdawczych
achats stockés zmagazynowane zapasy
Entered by: Hania Pietrzyk
acompte solde zaliczka saldo
acroissement du Direct wzrost kredytów bezpośrednich
Entered by: Hania Pietrzyk
actionnaire industriel vs actionnaire financier akcjonariusz branżowy
Entered by: Hania Pietrzyk
activité MG versus activité ALI działalność ogólna / działalność spożywcza
Entered by: Hania Pietrzyk
administrateur délégué dyrektor zarządzający
Entered by: Pierre Lambert
affiliés firmy zrzeszone/asocjowane, afiliowane
Entered by: Hania Pietrzyk
agrément en douane uprawnienie agencji celnej
Entered by: Emilia Skibicka
ali / non ali artykuły spożywcze / przemysłowe
animateur de la filière industrielle operator branży przemysłowej
Entered by: Hania Pietrzyk
Attaches parisiennes Ćwieki
Entered by: JEAdamczyk
augmenter en acte d’achat le trafic des personnes zwiększyć liczbę zakupów wśród klientów wchodzących do sklepów
Entered by: Hania Pietrzyk
à défaut bąd�, lub tez, ewentualnie
Entered by: Hania Pietrzyk
à périmètre comparable w porownywalnych jednostach (gospodarczych)
Entered by: Hania Pietrzyk
à périmètre constant w porownywalnych jednostkach organizacyjnych
Entered by: Hania Pietrzyk
à titre irréductible et réductible objecie akcji na podst.prawa poboru i w zapisie dodatkowym
écart d'acquisition goodwill, roznica cena przejecia
Entered by: Hania Pietrzyk
éditique publikacja elektroniczna
Entered by: Hania Pietrzyk
étude de conviction badanie potrzeby istnienia produktu
Entered by: Hania Pietrzyk
être à l\'objectif osiągnąć wartość docelową
BFR de financement zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
Entered by: Hania Pietrzyk
bi-matière dwumateriałowy
Entered by: JEAdamczyk
cabinet de recouvrement firma windykacyjna
carte et conditions sociales karta praw socjalnych i warunki socjalne
Entered by: Hania Pietrzyk
centre de formalites des entreprises Centrum Formalności Przedsiębiorstw
chiffre d'activite obroty / sprzedaż
Entered by: SoPolTrad
clientèle diffuse klienci (grupy klientów) rozproszeni terytorialnie
commission d'affiliations / d'assistance prowizja komisowa dla asocjowanej firmy / komisowe za uslugi
compliance compliance; Kodeks Zgodności; Kodeks Zachowania Zgodności z Przepisami
Entered by: Tradpol
Compte de fonctionnement rachunek bieżący
Entered by: Maria Schneider
compte de résultat rachunek zysków i strat
Entered by: Hania Pietrzyk
cote argus zestawienie srednich aktualnych cen pojazdow uzywanych
démarque inconnue kradzież, straty nieznane
Entered by: Hania Pietrzyk
dette senior pożyczka / kredyt podstawowy
Entered by: Hania Pietrzyk
deux de ses trois métiers w dwóch spośród trzech obszarów swojej działalnosci.
Entered by: Hania Pietrzyk
direction "Veille, documentation et propriété industrielle" dyrekcja działu "analizy informacji, dokumentacji i własności przemysłowej"
Entered by: Hania Pietrzyk
distribution grand public dystrybucja masowa
document/tableau de reponse skorowidz oferty
Entered by: Maria Schneider
ententes ou abus de position dominante porozumienia firm ograniczające konkurencję lub naduzywanie pozycji dominujacej
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search