The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Construction / Civil Engineering Translation Glossary

French term Polish translation
180/100e de mm 1,8 mm
achelet podkładka
Entered by: Maria Schneider
Architecte des Batiments de France Konserwator zabytków
Entered by: Maria Schneider
études de lotissement badanie podzialu gruntow
Entered by: Tradpol
bancheur murarz, murator
Bande de desolidarisation peripherique taśma dylatacyjna brzegowa
bardage okładzina zewnętrzna budowli
Bardage en ardoises Elewacja, fasada z licem łupkowym bądź elewacja łupkowa
basculement de chaussée przeniesienie ruchu
battement centré ze słupkiem ruchomym z symetrycznie umieszczoną klamką
beton de terre kompaktowe bloczki ziemne/prasowane bloczki ziemne
Entered by: Maria Schneider
cahier de condamnation protokół odłączenia mediów
Cahier de maintenance Dokumentacja utrzymania ruchu
Entered by: Maria Schneider
cahier des prescriptions techniques spéciales zestawienie specjalnych zaleceń technicznych
capotés le cas échéant zastosowanie ewentualnych osłon
carreaux par vitrage kwatery w skrzydle
chambre témoin pomieszczenie pokazowe / demonstracyjne
Entered by: Tradpol
chape mortier wylewka z zaprawy
charges ascendantes, charges descendantes obciążenia skierowane w górę, obciążenia skierowane w dół
Chaussées et équipements des rétablissements des communications Drogi i infrastruktura dojazdowa
CHEMISAGE tulejowanie
Entered by: Tradpol
Chevillage à coeur Umocowanie glebokie kołków
Chevilles à ressort automatique vs. Chevilles à bascule automatique Kotwa sprężynowa / Kotwa przechylna
Entered by: Hania Pietrzyk
cinématiques de mise en place charakterystyki kinematyczne przy wprowadzaniu projektu
cloison siphoïde przegroda syfonowa
cloutage zagęszczanie masy bitumicznej żwirem
Entered by: Tradpol
coffreur - ferailleur Ciesla szalunkowy-zbrojarz
Entered by: Tradpol
court-circuit zwarcie
cuivre apparent (rury) miedziane odkryte
Entered by: Tradpol
de façade à façade na całej szerokości ulicy
delivables de l'étude Dokumenty kontraktowe
Entered by: Europoltrad
Distance Limite de Voisinage strefa minimalnego zbliżenia
divetisseur wyrzutnik
Entered by: Marlena Trelka
double terne linia dwutorowa
Entered by: Maciej Andrzejczak
droite tirant drzwi lewe
empannage/sans empannage konstrukcja z płatwiami/bez płatwi
Entered by: Maria Schneider
en applique contre przylega ściśle
Entered by: Hania Pietrzyk
Enrobés à Basse Température (EBT) asfalty do układania w niskiej temperaturze
envers compact spód kompaktowy
Etats limites ultimes (ELU) stan graniczny nośności (ULS)
Entered by: Tradpol
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search