The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Finance (general) Translation Glossary

French term Polish translation
acté zaksięgować, wpisać do ksiąg, zarejestrować
actions hedgées tytuły uczestnictwa z zabezpieczeniem hedgingowym
adjudicataire des actions nabywca akcji
Agent de Transfert, Agent Administratif et Agent Payeur Agent transferowy, Agent administracyjny i Agent opłat
amortissements et reductions de valeur actes amortyzacja i obniżenie wartości aktów dysponowania prawem subiektywnym
Entered by: Maria Schneider
amortissements et reductions de valeur repris car excedentaires amortyzacje i obniżenia wartości skorygowane ze względu na nadwyżki
Entered by: Maria Schneider
appel oferta
approvisionnements et marchandises zaopatrzenie i towary handlowe
attestation de la qualité d´assujetti zaświadczenie o statusie podatnika
avancement postęp prac
bulletin contentieux dokument windykacyjny
Caisse des Dépôts et Consignations Kasa Depozytów i Konsygnacji
Entered by: Maria Schneider
charges d'exploitation portees a l'actif au titre de frais de restructuration wydatki operacyjne poniesione z tytułu kosztów restrukturyzacji
compartiment grupa aktywów / subfundusz
contrôles des changes nadzór nad kursem wymiany walut/kontrolowanie kursów wymiany przez bank centralny
Entered by: Maria Schneider
CoR koszt ryzyka
Crédit - Vendeur kredyt towarowy (kupiecki/handlowy)
Entered by: Tradpol
crédit aux menages kredyt dla gospodarstw domowych
crédit à terme fixe kredyt z jednorazową spłatą kapitału
défraiements zwrot pozostałych kosztów
Entered by: Tradpol
désinvestissement przeniesienie działalności/wycofanie inwestycji/wycofanie lokaty
Entered by: Maria Schneider
DÉCOMPTE VENDEUR Rozliczenie sprzedaży
devise de consolidation waluta referencyjna
directeur trésorerie dyrektor ds przepływów pieniężnych (i finansowania zewnętrznego)
Entered by: Maria Schneider
dispositifs de prime à la casse przepisy o premii za złomowanie (samochodów)
droit de garde opłata za prowadzenie rachunku
emprunts obligatoires non subordonnes obligacje uprzywilejowane
flottant (kapitał) spekulacyjny/płynny/szybki, gorący pieniądz/free float
Entered by: Hania Pietrzyk
Fonds Communs de Placement Entreprise firmowy fundusz inwestowania
Entered by: Maciej Andrzejczak
gap luka
impot sur la fortune podatek majątkowy
indice majore wskażnik obliczania wynagrodzenia z nadwyżką
Entered by: Maria Schneider
injecter des profits włączać zyski [nielegalne do legalnych]
interets non assortis de controle udziały mniejszościowe
Entered by: Maria Schneider
interruption czasowa przerwa w publikacji indeksu
Invalider les comptes odrzucić sprawozdanie finansowe
Entered by: Maria Schneider
latences fiscales utajenia podatkowe
le numero TVA intracommunautaire de l'entreprise numer podatnika VAT UE
Entered by: Adam Lankamer
mali de contribution strata/zysk ujemny/ujemny wynik finansowy
Entered by: Hania Pietrzyk
marques de service znaki usługowe
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search